Dorte Mandrup vinder nyt boligområde i Hørsholm

Dorte Mandrup A/S har netop vundet konkurrencen om udformningen af det nye boligområde Hannebjergboligerne i Hørsholm

Dorte Mandrup A/S har netop vundet konkurrencen om udformningen af et nyt boligområde i Hørsholm. Bebyggelsen ”Hannebjergboligerne” skal etableres efter et mønster som typiske engelske landsbyer med et grønt område som ramme. Området kommer til at bestå af meget forskellige boligtyper, som giver beboerne mulighed for både privathed og offentlighed og dermed henvender sig til mennesker med forskellige behov på tværs af generationerne. 

Det bliver arkitektfirmaet Dorte Mandrup A/S som skal tegne Hørsholms nye boligområde ”Hannebjergboligerne”. Hørsholm Kommune valgte Dorte Mandrup A/S blandt i alt 13 indsendte forslag. De 25-30 boliger i bebyggelsen skal opføres i grønne omgivelser i nærheden af bronzealderhøjen Hannebjerg i Hørsholm. Dorte Mandrups ambition har derfor været at få bebyggelsen til at indgå optimalt i omgivelserne, og bebyggelsen er tegnet med blandt andet den traditionelle engelske landsby som forbillede.

-De engelske landsbyer er bygget op omkring et haverum med masser af frodighed og plads til både det intime og private og adgang til fællesskabet. Der er samtidig stor forskellighed, og det har vi også lagt vægt på i Hannebjergboligerne. Det grønne er rammen omkring bebyggelsen, og derfor vil vi etablere et grønt hovedstrøg, som forbinder de to naturområder omkring bebyggelsen.  Der skal det blandt andet være trygt at færdes og lege for børnene. De skal billedlig talt kunne ”blive væk” uden at det bliver farligt. Derfor vil vi etablere en række stier i det grønne,” siger Dorte Mandrup.

Mellem stierne skal der blandt andet etableres små lunde med frugttræer, og nogle af boligerne får egne gårdhaver. Andre får tagterrasser. Overalt bliver det grønne centralt. Samtidig bliver boligerne opført i flere størrelser og med varieret indretning, så de passer til mange forskellige behov.

Mange boligtyper

- Vi ønsker, at boligerne skal henvende sig til så mange forskellige mennesker som muligt – både familier, par og enlige. Vi vil gerne fremme diversiteten og gøre op med monotonien. Derfor er der både et-plans huse og to-planshuse, og der er gårdhavehuse og rækkehuse, som alle er meget variabelt indrettet til forskellige behov. Vi ønsker at lægge op til en mangfoldighed, så husene kan appellere til mange typer af mennesker på tværs af generationer, fortæller arkitekt Dorte Mandrup.

Samtidig giver boligerne mulighed for individualitet og prioritering af større eller mindre grad af offentlighed eller privathed.

-Nogen har større behov for privathed end andre. Boligerne her giver mulighed for både at være indadvendt og udadvendt. Hvis man ønsker at være social, kan man gå ud i det fælles haverum. Og hvis man er meget social og gerne vil være tæt på sine naboer, så kan man bo i én type hus. Hvis man foretrækker også at have et privat rum, vil gårdhavehusene med en indre gårdhave være det oplagte valg”, siger Dorte Mandrup.

Hun fortæller, at boligerne er indrettet og placeret, så man ikke indefra kan kigge ind i andres huse.

Alle boligerne bliver beklædt med teglspån på både tag og facader for at give et skulpturelt udtryk. Teglspån er et naturmateriale, der patinerer smukt, og ikke kræver nogen vedligeholdelse.

I forbindelse med et tidligere byggeri er grunden blevet planeret. Når det nye byggeri står færdigt, vil det oprindelige terræn være genoprettet, så terrænet skråner, som det gjorde oprindeligt.

Boligerne varierer i størrelse fra 110 m2 til 140 m2 og Hannebjerglund ApS er bygherre på projektet.

Byggeriet forventes færdigt i starten af 2019.