Utidssvarende boliger løftes i østlige Aalborg

De almene boliger på Ravnkildevej i det østlige Aalborg gennemgår i disse måneder en gennemgribende renovering

De almene boliger på Ravnkildevej i det østlige Aalborg gennemgår i disse måneder en gennemgribende renovering. Her står MT Højgaard for opgradering af et større betonbyggeri fra 60’erne, så det matcher moderne bolig- og energikrav.

15 etageblokke med 176 lejligheder på Ravnkildevej er ved at blive omdannet fra 60’ernes typiske betonbyggeri til et nutidigt og attraktivt lejlighedskompleks. Projektet er anden etape af Himmerland Boligforenings helhedsplan for Kildeparken i det østlige Aalborg, der skal skabe en hel ny bydel frem mod 2020:

- Blokkene på Ravnkildevej skal totalrenoveres, og derfor starter vi forfra med at afrense byggeriet og afmontere facaderne, så vi ender med at stå tilbage med det bærende skelet. Herfra kan vi så bygge alt op fra bunden igen, siger Carsten Nielsen, der er direktør for MT Højgaard i Aalborg og tilføjer:

- Den samlede renovering indebærer både det udvendige med nye murede gavle og skiffer på facaderne, og det indvendige, hvor vi udskifter alle forsyninger i lejlighederne. Kendetegnende ved byggerier fra sidst i 60’erne er nemlig, at der stort set ikke har været fokus på energioptimering, som vi har i dag, og derfor er det nødvendigt at skifte både el-, vand- og varmeinstallationer. Det giver et markant lavere energiforbrug og et langt bedre indeklima i lejlighederne.

Alle lejligheder får nu adgang til det fri med terrasser eller franske altaner. Derudover opdeles lejlighederne nu i flere forskellige størrelser for at tale til en mere mangfoldig beboersammensætning. Området ligger generelt godt placeret med hurtige forbindelser til midtbyen, universitetsområdet og det nye sygehus og henvender sig derfor til både unge, studerende og seniorer.

Indbydende og dynamisk miljø

Et andet mål med renoveringsprojektet på Ravnkildevej er at skabe nye grønne rekreative områder i forbindelse med boligerne. Den omfattende opgradering af området og af lejlighederne har da også mødt stor opbakning:

- Det overordnede mål med renoveringen af Ravnkildevej har været at gøre området til et mere attraktivt sted at bo – dels med langt mere attraktive boliger og dels med en god kombination af private haver, legepladser og parker til boldspil og hyggelige sammenkomster, forklarer Ole Nielsen, som er direktør for Himmerlands Boligforening, der står bag helhedsplanen for Kildeparken 2020. Han siger supplerende:

- Ikke mindre end 75 procent af de tidligere beboere har takket ja til at blive genhuset, og 50 % af disse har tilkendegivet, at de gerne vil vende tilbage, når de nye lejligheder står klar til indflytning. Det er positive tal, som tyder på, at vi gør det rigtige.

Renoveringsprojektet forventes at stå færdig i august 2018. MT Højgaard er lige nu i fuld gang med at nedbryde den fjerde blok ud af de i alt 15, hvoraf de to første blokke allerede er genopbygget.