NCC renoverer 303 boliger for Vridsløselille Andelsboligforening

NCC har vundet en hovedentreprise i forbindelse med gennemførelse af helhedsplanen for Blokland i Albertslund. Ordren er på cirka 300 mio. danske kroner.

Renoveringen gennemføres på baggrund af helhedsplanen for Blokland, som beboerne vedtog tilbage i 2017. Renoveringen omfatter generelt nye facader, vinduesudskiftning og ny tagkonstruktion med ny tagbelægning. Fremtidige facader bliver beklædt med enten træbeklædning eller fiberbeton.

Projektet er udbudt i to entrepriser: en hovedentreprise omfattende alle bygningsarbejder og en landskabsentreprise. NCC har vundet bygningsentreprisen.

”Det er en kompleks opgave, hvor der undervejs i renoveringen vil være lejligheder, der fortsat er beboede, så vi får brug for vores erfaring med at håndtere, at vores arbejdsplads samtidig er nogle menneskers hjem,” siger Brian Hasfeldt, der er områdedirektør i NCC’s renoveringsenhed. ”Det er her, projektet virkelig får glæde af vores egne håndværkere, som er vores bedste ambassadører over for områdets beboere.”

Bebyggelsen er beliggende centralt placeret i Albertslund, mellem Jernbanen og Roskildevej, og er afgrænset af en vold mod øst og bebyggelsen Banehegnet og et villakvarter ved Sletteland mod vest.

Modernisering og etablering af nye tagboliger
Renoveringen påvirker de fire involverede blokke på forskellig vis. Der skal ske gennemskæringer i blokkene for at give bebyggelsen nyt udtryk, og der bliver etableret nye boliger med øget tilgængelighed i stueetage og med adgang via elevatortårne. Nogle boliger lægges sammen og moderniseres, og der bliver etableret nye tagboliger. Derudover vil der ske en større udskiftning af bygningernes installationer.

”Jeg glæder mig til samarbejdet, hvor vi i fællesskab transformerer afdelingen, så Blokland i fremtiden vil være en attraktiv boligafdeling med mange forskellige boligtyper. Samtidig glæder jeg mig også over, at vi midt i en energikrisetid giver beboerne nye facader, døre og vinduer i alle lejemål, som isolerer og mindsker varmeudgifter,” siger Kristian Overby, der er seniorprojektleder i BO-VEST og tilknyttet helhedsplanen for Blokland.

Det er et projekt, der passer godt til NCC’s måde at arbejde på med fokus på blandt andet affaldshåndtering, energibesparende tiltag og begrænsning af spild af byggematerialer.

NCC har gennemført mange lignende boligrenoveringssager for BO-VEST, heriblandt Albertslund Syd der blev afleveret et halvt år før tid, VA4 hvor arbejdet er på vej ind i slutfasen samt Hyldespjældet, hvor arbejdet fortsat er i gang.

Øvrige parter i projektet omfatter DANAKON A/S og JJW Architects A/S. HedeDanmark skal udføre landskabsentreprisen

Renoveringen af Blokland udføres i fem etaper fordelt på fire blokke – A, B, C og F – med en samlet byggeperiode på ca. to år. Arbejdet sættes i gang i marts 2023 og forventes afsluttet i maj 2024. Ordren er på DKK 300 mio. kroner og bogføres i 1. kvartal 2023 under forretningsområdet Building Nordics.