Det Nye Fyrkildevej i Aalborg

Det Nye Fyrkildevej, der er en del af boligområdet Kildeparken i Aalborg, er i dag i fuld gang med en større forvandling, der markant vil løfte og mangfoldiggøre bydelen

Transformeringen af boligområdet Fyrkildevej i Aalborg er et skoleeksempel på reformerende arkitektur, hvor hele værktøjskassen er taget i brug i en holistisk løsning.

Opgaven med at renovere og omdanne området omkring Fyrkildevej (Afdeling 52) indgår som en vigtig del af den samlede vision for hele området; Kildeparken. I projektet er der fokuseret på, hvordan projektet kan bidrage til den overordnede helhedsplan og på, hvordan afdelingen kan drage nytte af de igangværende og kommende tiltag i området.

Med udgangspunkt i et nyt sundhedshus og et nyt sportsanlæg i området, der henvender sig til et større opland, ønsker man at løfte Afdeling 52 til et nyt og genkendeligt kvarter med sundhed og aktivitet som sine særlige kendetegn. Dertil kommer nye gadeforløb, der skaber bedre sammenhænge i bebyggelsen. Som prikken over i’et opføres erhvervsboliger og seniorbofællesskab, så området får et stort udvalg af forskellige boligtyper.

I projektet er der taget udgangspunkt i at finde den helt rigtige balance mellem at skabe sammenhæng og variation. Både i arkitekturen og i behandlingen af de omgivende byrum har der været et ønske om at differentiere det, der i dag fremstår ensartet og monotont, men der har samtidig været et ønske om at styrke oplevelsen af afdelingen som et samlet kvarter.

Der er bygget videre på de nuværende kvaliteter i området og brudt med strukturer netop der, hvor der har været brug for fornyelse. I stedet for at lave alt om er der fokuseret på at finde nye muligheder i det eksisterende – og få mest muligt ud af både de fysiske og økonomiske rammer.

Fakta:

Det Nye Fyrkildevej, Aalborg

Helhedsplan, renovering og ombygning af 420 boliger samt nye ungdoms- og erhvervsboliger. Bruttoareal: 43.000 kvm

Bygherre: Himmerland Boligforening

Arkitekter: Link Arkitektur og samarbejdspartnere: Arkitekterne Bjørk & Maigaard, Brix og Kamp Rådgivende Ingeniører, Rosseels Tegnestue samt Labland Arkitekter.

Foto:Transformeringen af boligområdet Fyrkildevej i Aalborg er et skoleeksempel på reformerende arkitektur, hvor hele værktøjskassen er taget i brug i en holistisk løsning.