270 boliger i Herning foran stor renovering

Onsdag d. 24. august påbegyndtes renoveringen af Valdemarsvej/Thyrasvej i Herning. Her skal 270 boliger fra 1967 forvandles til fremtidssikrede lejligheder over de næste tre år

Den almene boligforening FællesBo i Herning har i går igangsat renoveringen af afdeling 24, som er beliggende på Valdemarsvej og Thyrasvej i den østlige del af Herning. Renoveringen foregår med en finansieret helhedsplan i ryggen.

Mærkedagen for renoveringens igangsættelse markeres af bygherre FællesBo, hovedentreprenør CASA og Herning Kommune med borgmester Dorte West i spidsen med det første hammerslag. Renoveringen er finansieret med støtte fra Landsbyggefonden, og planlægningen er foregået i samarbejde med Herning Kommune.

Totalrenoverede almene boliger 

Den 11 blokke store afdeling skal totalrenoveres. Blandt andet skal hver lejlighed have nyt køkken og bad og hele byggeriet skal have lagt nyt tag. Målet er at skabe attraktive boliger, der skal være med til at løfte området.

Direktør for FællesBo Kaj Mortensen ser frem til renoveringen: ”Renoveringen af Valdemarsvej og Thyrasvej er første skridt i en større renoveringsplan, hvor FællesBo i løbet af de kommende år renoverer knap 2.000 af vores boliger. Vi er glade og stolte over, at vi kan gennemføre disse store renoveringsprojekter, som nu og i fremtiden vil sikre mange familier gode og fremtidssikrede boliger. Herning har brug for gode og attraktive almene boliger, og det får vi virkelig i afd. 24.”, siger han.

Boligerne i afdeling 24 har været plaget af kuldebroer og dårligt indeklima, inden renoveringen påbegyndtes. Derfor bydes totalrenoveringen velkommen, og der er naturligt et stort fokus på at forbedre indeklimaet og fremtidssikre byggeriet. Blandt andet skal der bygges ny skalmur omkring hele bygningen, der skal installeres nye døre og vinduer, og alle VVS- og elinstallationer skiftes. Derudover skal byggeriet miljøsaneres for PCB, Asbest og bly, der var gængse materialer, da blokkene blev bygget i 1967.

Senior Projektchef Peter Henneberg fra CASA glæder sig til at blive en del af en så omfattende renovering:

”Hos CASA har vi et slogan: Mennesker før mursten. Konkret for Valdemarsvej/Thyrasvej-projektet betyder det, at vi skaber boliger, der er sunde for mennesker at bo og leve i. Og selvfølgelig byggeri, der holder langt ud i fremtiden. Det bliver en renovering, der gør en stor forskel for dem, der bor i afdeling 24, og det er alfa og omega for os”, siger Peter Henneberg.

Også udearealerne fornys i renoveringen af afdeling 24 og håbet er, at beboerne i langt højere grad vil trives i og bruge de fælles uderum.

For FællesBo har det været vigtigt at inddrage beboerne i planlægning af disse: ”I renoveringen af vores afdelinger, har vi nedsat renoveringsudvalg, som er en gruppe af beboere fra de pågældende afdelinger. Denne gruppe inddrages blandt andet i planlægningen af udearealer. Vi og rådgiverne kan komme med nok så mange gode idéer, men det er jo i sidste ende beboerne, som skal bruge de grønne arealer, og det giver derfor mest mening, at de får et ord at skulle have sagt”, forklarer direktør for FællesBo Kaj Mortensen.

Alle beboere genhuses enten midlertidigt eller permanent under byggeriet. Eksisterende og nye beboere kan altså se frem til at flytte ind i komplet nyrenoverede hjem.

Foto: Finn Stengel Petersen, formand for FællesBo, Ole Rahbek, projektchef fra FællesBo og Dorte West, borgmester i Herning.