Stadig mange fejl i byggeriet

To nye rapporter viser udviklingen i fejl og mangler i byggeriet. Der har været fald i niveauet fra 2001 til 2005. Fra 2005 til 2008 er niveauet dog uændret. Direktør for Erhvervs- og Byggestyrelsen er optimistisk i forhold til den fremtidige udvikling, men efterlyser øget indsats fra branchen.

Direktør i Erhvervs- og Byggestyrelsen Finn Lauritzen:

- Niveauet for fejl og mangler er fortsat for højt, og derfor har byggebranchen en stor opgave med at få nedbragt antallet. Tallene fra Rambøll-rapporten er dog et par år gamle og stammer fra en periode, hvor byggeriet var inde i en højkonjunktur med stor travlhed og mange ordrer. Travlheden har nok fået niveauet af fejl og mangler til at stige. I dag, hvor byggeriet er inde i en afmatning, ser billedet sandsynligvis anderledes ud.

- Indekset viser, at vi har haft en positiv udvikling fra 2001-2005, og herefter er det lavere niveau fastholdt. Den nuværende konjunktursituation betyder, at branchen i de kommende år har tid og mulighed for en øget indsats for at begrænse antallet af fejl og mangler i byggeriet.

- Jeg håber, at tallene i de kommende år vil vise et positivt billede af et byggeri, der arbejder videre mod at få nedbragt antallet af fejl og mangler. Et bidrag til en reducering af antallet af fejl og mangler vil også være byggeskadeforsikringen. Ordningen blev netop indført i 2008 for at reducere antallet af fejl og mangler i nybyggede private boliger og for at forbrugere kan få udbedret eventuelle skader hurtigere og enklere.

Det er fjerde gang 'Indeks over udvikling i omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri' opgøres. Indekset viser alene udviklingen i svigt mv. og bygger på en række indikatorer såsom tal fra Byggeskadefonden, Huseftersynsordningen o.a. Opdatering af indekset viser, at der er sket et fald i niveauet af fejl og mangler fra 2001 til 2005, men derefter er den faldende tendens afløst af stagnation.

Rambøll-rapporten bygger på konkrete cases og viser, at niveauet for fejl og mangler i 2007/8 udgør ca. 7 procent af værdien af byggeriet. Nogle typer af byggeri har færre fejl end andre. Således er der f.eks. færre fejl i erhvervsbyggeri end i privat boligbyggeri. Desuden ser nogle fejl ud til at gå igen, f.eks. forkert hældning mod afløb i vådrum. Der er med andre ord et lærings- og forbedringspotentiale for byggevirksomhederne.