Kvalitetssikring giver færre fejl og mangler

Erhvervs- og byggestyrelsens årlige analyse byggeriet viser et fald i hyppigheden af fejl og mangler i byggeriet

Erhvervs- og byggestyrelsens årlige analyse af svigt, fejl, mangler og skader i byggeriet er baseret på en række forskellige indikatorer, der peger i forskellig retning, men den samlede vurdering er, at der har været en tendens til fald i hyppigheden af svigt i byggeriet set over hele perioden 2001-2009. De væsentligste fald i perioden er sket inden for støttet nybyggeri af boliger og støttet renovering af boliger.

Erfaringer omsat til initiativer

- Det er glædeligt, at tendensen med fald i antallet af fejl og mangler fortsætter år for år. Der er særlig grund til at fremhæve det systematiske arbejde som de to byggeskadefonde - Byggeskadefonden for nybyggeri og Byggeskadefonden vedr. Bygningsfornyelse - har gjort igennem mange år. Den vedholdne fokus på kvalitetssikring, projektgranskning og den måde eftersyn har været brugt til at indsamle erfaringer, der er omsat til konkrete forbedringsinitiativer, er forbilledlig og fortjener anerkendelse, siger direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri.

- Vi har fortsat til gode at se en reel effekt af f.eks. Byggeskadeforsikringen for nybyggeri, og vi venter også på at få en systematisk tilbageførelse af forsikringsselskabernes eftersyn med nybyggede lejligheder og parcelhuse, siger Michael H. Nielsen.

I 2008 trådte den obligatoriske byggeskadeforsikring i kraft. Forsikringsordningen dækker alvorlige byggeskader, som er opstået under byggeprocessen.