Viborg Kommune handlede i strid med tilbudsloven

Klagenævnet for Udbud har givet Dansk Byggeri medhold ved en principiel sag ved Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud har givet Dansk Byggeri medhold ved en principiel sag ved Klagenævnet for Udbud

Viborg Kommune konkurrenceudsatte i januar 2013 opførelsen af en ny daginstitution i Bjerringbro i en licitation. Efter licitationen tildelte Viborg Kommune kontrakten vedrørende tømrerarbejdet til en virksomhed, der efterfølgende gik konkurs.

Uden at afholde en ny licitation vedrørende tømrerarbejdet indgik kommunen derefter en kontrakt med en tømrervirksomhed, som ikke var blandt de bydende på licitationen. Og det fik Dansk Byggeri til at reagere. Her var påstanden, at Viborg Kommune dermed handlede i strid med tilbudsloven, og Dansk Byggeri valgte derfor at indbringe sagen for Klagenævnet for Udbud.

Nu har Klagenævnet for Udbud givet Dansk Byggeri medhold. I en kendelse af 21. marts 2014, skriver klagenævnet, at Viborg Kommune ved den valgte fremgangsmåde handlede i strid med tilbudsloven.

- Vi kan konstatere, at hvis man som ordregivende myndighed afholder licitation, og den virksomhed, der får tildelt ordren, efterfølgende går konkurs, så kan den ordregivende myndighed ikke blot ukritisk indgå kontrakt med en anden entreprenør end den oprindelige. Sagen har et principielt aspekt netop ved at klargøre den retspraksis, der gør sig gældende i tilfælde, hvor det firma, der har fået tildelt en opgave, går konkurs, siger afdelingschef Christian B. Prophet-Rannow, Dansk Byggeri.

I Dansk Byggeri er der tilfredshed med at kunne bidrage til eksponeringen af de juridiske rammer, som de ordregivende myndigheder har.

Kursus i udbudsret:

http://www.byggekurser.dk/kurser/udbudsret-for-praktikere-april-2014/