COWI vurderer risiko for oversvømmelse

COWI A/S vurderer har entop foretaget en screening af, hvor udsat hver enkelt af Københavns Ejendommes 2.257 bygninger er for oversvømmelse

Rådgivningsvirksomheden COWI A/S har netop foretaget en screening af, hvor udsat hver enkelt af Københavns Ejendommes 2.257 bygninger er for oversvømmelse. Screeningen er foretaget på baggrund af eksisterende data fra kommunens oversvømmelseskortlægning og skal hjælpe ejendomsselskabet med at prioritere i de fremadrettede klimatilpasningsinitiativer.

Præcist hvilke skoler, plejehjem, administrationsbygninger mv. i København er udsatte for oversvømmelse, når ekstremregnen igen er over os? Det spørgsmål har kommunens ejendomsselskab, Københavns Ejendomme, fået en afklaring på. COWI har nemlig vurderet samtlige 2.257 bygninger i selskabets portefølje for risikoen for oversvømmelse.

Med denne viden i baghånden kan kommunen i højere grad målrette sin klimaindsats. Ditte Ivalu Esbirk, udviklingskonsulent i Københavns Ejendomme, fortæller:

- Vi arbejder ud fra en målsætning om, at vores klimaindsats skal være helhedsorienteret og rentabel. Med screeningen af alle vores bygninger har vi nu et kvalificeret vidensgrundlag, som giver os bedre mulighed for at prioritere i vores initiativer. Vi har således fået en afklaring på, hvor der er behov for større terrænmæssige tiltag, og hvor der blot er behov for mere banalt vedligehold eller kloakarbejde.

- Samtidig kommer screeningen til at indgå som element i vores generelle vedligeholds- og renoveringsindsats. Hvis vi alligevel skal i gang med et renoveringsarbejde på en af vores bygninger, og vi nu ved, at denne bygning er i risikozonen for oversvømmelse, kan vi sikre bygningen samtidigt og dermed optimere ressourcerne, fortsætter Ditte.