Dansk byggeri efterlyser lovkrav omkring skybrud

Dansk Byggeri mener,at kommunernes løbende tilpasning af klimatilpasningen skal være et lovfæstet krav for at sikre et effektivt værn mod oversvømmelser

Når skybrud forårsager oversvømmelser, betyder det store tab for den enkelte borger såvel som for samfundet som helhed, derfor efterlyser Danske Anlægsentreprenører lovkrav om kommunale klimatilpasningsplaner.

Heller ikke i år har danskerne været forskånet for gener og skader med økonomiske tab til følge, fordi den forebyggende indsats mod oversvømmelser efter skybrud ikke har været tilstrækkelig. Senest har der natten mellem søndag og mandag været skybrud med 30 – 40 millimeter regn, som fik blandt andet Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi til at advare om vand på vejene og flere boligejere til at vågne op til oversvømmede kældre.

- Det er ganske uforståeligt, at det er op til de enkelte kommuner, om de vil have klimatilpasningsplaner tilpasset den aktuelle risiko for oversvømmelser og viden om forebyggelse. Den indsats bør sikres ved lovgivning, så man får et acceptabelt værn mod oversvømmelser med gener og økonomiske tab til følge, siger branchedirektør Niels Nielsen fra Danske Anlægsentreprenører under Dansk Byggeri.

De klimatilpasningsplaner, som kommunerne har, er et resultat af økonomiaftalen om kommunernes økonomi for 2013 mellem regeringen og KL. Aftalen vedrørte alene denne ene plan, men ikke en aftale om at opdatere planerne på baggrund af udviklingen af behovet og de indhøstede erfaringer.

- Vi ved, at den forebyggende indsats i kommunerne for klimatilpasningen er afhængig af den politiske opbakning i den enkelte kommune, men vand kender ingen kommunegrænser, så der er helt klar behov for lovgivning på området, siger Niels Nielsen.

For kommunerne kan det være svært at få klimatilpasningen integreret i den løbende sagsbehandling og lokalplanlægning. Denne udfordring vil blive løst, hvis kommunernes løbende tilpasning af klimatilpasningen bliver et lovfæstet krav.

- Der skal naturligvis ikke lovgives i detaljer om, hvordan kommunerne skal klimasikre. Det skal afgøres af de lokale forhold og risikoen for oversvømmelse, men lovgiverne kan lade sig inspirere af aftaleteksten fra kommuneaftalen fra 2012, så kommunerne har en opdateret kortlægning af risikoen for oversvømmelse og en prioritering af indsatsen, siger Niels Nielsen.