Avanceret system til at håndtere regnvand

Intelligent styring af regn- og spildevand har ifølge Aarhus Vand sparet skatteborgerne for 160 millioner kroner til underjordiske bassiner.

I Harlev, ti kilometer uden for Aarhus, står en radar og kigger ind over den jyske hovedstad. Vejrradaren registrerer de regnskyer, der er på vej ind over byen, og begynder via et avanceret computersystem og komplekse modeller at beregne, hvor regnen falder, og hvor intens den bliver, skriver Ing.dk.

Aarhus ligger nemlig i en gryde, og for at beskytte midtbyen mod at blive oversvømmet af kraftige regnskyl, sørger et intelligent styringssystem for i stedet at sende vandet til de store underjordiske forsinkelsesbassiner, der er bygget rundt om i byen.

Normalt regner det ikke lige meget i hele kommunen på samme tid. Derfor er spildevandssystemet opdelt i zoner, som har hver sit underjordiske bassin. Ved at måle flowet af spildevand til renseanlæggene og vandstanden i bassinerne kan computeren regulere belastningen på renseanlægget. Det lukker automatisk for spildevandsrør med retning mod overbelastede områder og sender i stedet vandet til forsinkelsesbassiner, så hele spildevandssystemets kapacitet bliver udnyttet bedst muligt.

Store besparelser

Uden det intelligente system skulle der have været bygget underjordiske bassiner for rundt regnet en halv milliard. Men det 13 millioner kroner dyre samstyringssystem har sparet Aarhus Vand for en investering på 160 millioner kroner.

- Vi er førende i verden med vores nye og innovative intelligente styring af spildevandssystemet. Vi har implementeret det største alt i et-fuldskalaanlæg i verden og er nu i gang med den sidste klargøring. Projektet har resulteret i, at borgerne har fået badevandskvalitet i Brabrand Sø og Aarhus Havn og væsentlig forbedret vandkvalitet i Aarhus Å, siger direktør i Aarhus Vand Lars Schrøder, der ser gode muligheder for eksportere viden og teknologi.

Det aarhusianske samstyringssystem, der er udviklet i samarbejdet med DHI og Krüger, er Danmarks bidrag til en konference i Aarhus i disse dage, hvor vand- og spildevandsforsyninger fra Berlin, Barcelona, Genova, Aarhus og otte andre europæiske byer præsenterer deres state of the art-løsninger på globale klimaudfordringer.

Støttet af EU

Løsningerne er kommet til verden med midler fra et 80 millioner kroner stort EU-finansieret projekt ‘Prepared - enabling change’. Og konferencen markerer afslutningen på den fireårige projektperiode.

- Aarhus er klimaklar og fremtidssikret i hvert fald i ti år. Hvis der bliver tale om hændelser, som er vildere end tiårs-hændelser, tager kommunens klimatilpasningsplaner over. Planerne udpeger kritiske steder, der kræver en ekstra indsats, f.eks. i Lystrup, hvor der var massive oversvømmelser i 2010. Men vi er selv tyvstartet ved at bygge slusen ved Aarhus Ås udløb til havnen, forklarer Lars Vinther Schmidt fra Aarhus Vand til Ing.dk.

I sine 2.600 kilometer kloakledninger og fire store renseanlæg håndterer Aarhus Vand i alt 30 millioner m3 regn og spildevand.

Kilde: Ing.dk