Regnvand

Entreprenør med fleksibelt våben i kamp mod regnvand

Løsninger til håndtering af regn bliver i dag tænkt ind i renoveringsprojekter, men ukendt undergrund og trang plads besværliggør installationen.

Præfabrikeret opstuvningsmagasin kan spare tid

Millag har udviklet et præfabrikeret opstuvningsmagasin til håndtering af regnvand, som kan spare tid og ressourcer på byggepladserne

Avanceret system til at håndtere regnvand

Intelligent styring af regn- og spildevand har ifølge Aarhus Vand sparet skatteborgerne for 160 millioner kroner til underjordiske bassiner.

COWI vurderer risiko for oversvømmelse

COWI A/S vurderer har entop foretaget en screening af, hvor udsat hver enkelt af Københavns Ejendommes 2.257 bygninger er for oversvømmelse

Svævende grønne enge

Det er set før: at vi mennesker kopierer naturen. Et godt eksempel der grønne tage, der er effektiv afvandingsløsning og stadig flere steder en del af kommunens klimatilpasningsplaner

Små tiltag kan værne mod klimatrussel

- Nemme og billige løsninger er ofte nok til at kunne beskytte sin ejendom mod ekstreme regnskyl, fremhæver kloak- og vvs ingeniør Sven Larsen fra det rådgivende ingeniørfirma Orbicon i Ballerup

Betonstøbning i pendulfart

Fra midnat i nat den 17. august skal der støbes et 10.000 kubikmeter stort forsinkelsesbassin i ét hug i Vangede