Arkitema skal tegne besøgscenter ved Hammershus

Arkitema har i team med ingeniørfirmaet Buro Happold og professor Christoffer Harlang vundet konkurrence om at tegne besøgscenter på Hammershus

Hvordan udformer man et moderne besøgscenter til et af de vigtigste fortidsminder i Danmark? Vinderforslaget er et hus, der med en dyb respekt for fortidsmindet og for stedet etablerer et diskret besøgscenter af høj arkitektonisk kvalitet.Arkitema har i team med Ingeniørfirmaet Buro Happold og Professor Christoffer Harlang vundet konkurrencen om at tegne besøgscenter ved Hammershus på Bornholm.

Det nye besøgscenter til 45 mio. kr. indeholder bl.a. udstilling, café og skolestuer og skal betjene omkring 500.000 årligt besøgende. I alt søgte 53 tegnestuer om at være med i konkurrencen om det nye besøgscenter. Seks teams blev herefter udvalgt, og Arkitema er i dag kåret som den endelige vinder.

Integreres i landskabet

- Vores forslag underordner sig naturen og lader Hammershus være det væsentligste. Samtidig udnytter vi beliggenheden optimalt, så der fra besøgscentret er fuld fokus på Hammershus. Set fra Hammershus fremstår det kommende besøgscenter som et tilskud til landskabet, en integreret del af naturen. En værdig tilføjelse,” fortæller partner og arkitekt i Arkitema, Poul Schülein.

Helt konkret integreres besøgscentrets tag i naturen, hvor det fortsætter stiforløbet i området og etablerer en landskabelig tribune med gode sidde- og opholdsmuligheder - og med en fantastisk udsigt til borgruinen. Taget etablerer en offentlig plads, der giver noget tilbage til stedet ved at være til rådighed for den besøgende både sommer og vinter, nat og dag – et inviterende kulturelt aftryk i landskabet.

Materialer understreger omgivelser

- Vi har tegnet et enkelt hus med en langstrakt plan, der nænsomt placerer sig i terrænet, og hvor taget spiller en vigtig rolle. Samtidig er husets materialer taget fra området. Vi har valgt enkle træmaterialer og beton. Denne beton består af klippe-granulat fra den skrænt, vi graver ud for at skabe plads til huset. Vi har tegnet et hus, der både form - og materialemæssigt værner om og iscenesætter sin historiske kontekst, afslutter Poul Schülein.

Mod skrænten placeres de praktiske funktioner, og til den modsatte side åbner huset sig med store vinduespartier mod den fantastiske udsigt til Hammershus fæstningen, til landskabet og mod havet.

De fem andre prækvalificerede teams var Vandkunsten, KHR, Julien De Smedt, Cubo samt Entasis. Besøgscentret indvies foråret 2016.

Data

Adresse: Hammershus, Bornholm

År: 2013 (konkurrence år)

Omfang: 1.355 m²

Bygherre: Naturstyrelsen

Arkitekt: Arkitema

Landskab: Arkitema

Ingeniør: Buro Happold

Øvrige: Professor Christoffer Harlang

Præmering: 1. præmie i indbudt EU konkurrence 2013