Klosterkirke får klassisk håndværk i moderne fortolkning

Restaureringen af Sorø Klosterkirke viser, at det kan lade sig gøre at bygge med respekt for traditionerne uden at gå på kompromis med moderne funktionskrav

Restaureringen af Sorø Klosterkirke viser, at det kan lade sig gøre at bygge med respekt for traditionerne uden at gå på kompromis med moderne funktionskrav. Parterne har blandt andet udviklet en unik metode til ventilering af det øverste træskelet under kobberspiret, så fremtidige fugtproblemer undgås.

Det kræver sin håndværker at udføre restaureringen af Sorø Klosterkirke. Bygningen er opført i det 12. århundrede med tydelige referencer til norditaliensk og fransk murstensbyggeri og er blandt de første i Norden, der er opført i rød tegl.

Den igangværende restaurering er startet i foråret i år og omfatter blandt andet udskiftning og reparation af kirkens tag og spir samt restaurering af kalkmalerierne. For håndværkerne er opgaven derfor ikke mindst at sikre, at bygningen kommer til at efterleve moderne funktionskrav, samtidig med at datidens byggeskik respekteres.

Et puslespil af nye og gamle brikker

- Vi udskifter kun træ, hvis det er nødvendigt, og du kan faktisk renhugge bjælker og brædder ind til to tredjedele af den oprindelige dimension, før de skal udskiftes helt. Så selv om noget af træet ser ’slidt’ ud, får en stor del lov at sidde, fordi det stadig er stærkt nok. Den skjulte konstruktion ligner et puslespil af nye og gamle brikker, men den strukturelle integritet er helt, som den skal være.

Det forklarer tømrer Rene Lærke Christensen, der arbejder hos KOPP Sorø, som udfører arbejdet for Byens Tag og Facade A/S. Han er specialist i restaurering og tømrerformand på restaureringen af Sorø Klosterkirke, hvor han sammen med arkitekt og bygherre har udviklet en unik metode til at ventilere træskelettet under den øverste halvmeter af kirkens ni meter høje kobberspir, den del der kaldes ’keglen’:

- Træet har haft problemer med at komme af med fugt under kobberbelægningen og er derfor blevet ødelagt af råd. For at forebygge dette problem i fremtiden udfræser vi en bred rille på bræddernes bagside, inden de sættes op på den øverste halvanden meter af spiret. Det betyder, at vi kan lave en ventilationsspalte, så luften kan komme ud under keglens ’kobbertop’. Træet kan dermed ånde og skille sig af med fugt, selv efter kobberet er lagt på.

Totalløsning til fastgørelse

Tømrerne benytter mange forskellige typer fastgørelse på Sorø Klosterkirke, og det er langt fra kun de håndsmedede traditionelle jernnagler og -bånd, der bliver brugt. Også helt moderne træskruer anvendes, og tømrerne har her et tæt samarbejde med ITW Construction Products, som sørger for at levere alt fra skruer og sømpistoler til mobile opbevaringsløsninger på byggepladsen. 

- Det forenkler arbejdet rigtigt meget, at du kun skal ringe til én leverandør for at få hele pakken. Samtidig er det godt at få sparring om løsningerne. Ofte kan konsulenten komme med forslag eller ideer, som vi ikke lige selv havde tænkt på. Det handler jo om, at man både skal være tro mod den bygning, der restaureres, og samtidig sørge for, at den sikres ordentligt til fremtiden, siger Rene Lærke Christensen. 

Undgår at lukke helt af under arbejdet

Sorø Klosterkirke er som en af de eneste kirker i Danmark privatejet, og ejeren Stiftelsen Sorø Akademi har været afhængig af ekstern økonomisk støtte for at kunne sætte det omfattende restaureringsarbejde i gang.

A.P. Møller Fonden og den lokalt funderede virksomhed Sorana a/s, der er ejet af Lorenz Jørgensen, har hver bidraget med 25 mio. kr. Derudover er der kommet 7,5 mio. kr. fra Augustinus Fonden til restaurering af kalkmalerierne og ca. 3 mio. kr. fra provstiets kasse. Stiftelsen har også bidraget med egne midler, så beløbet samlet set løber op i ca. 70 mio. kr.

- Det er omkring 150 år siden, at kirken sidst blev renoveret, så den trænger til en kærlig hånd flere steder, og vi er meget taknemmelige for, at donationerne har gjort det muligt. Kirken bliver nu ført op til moderne krav i respekt for de gamle håndværkstraditioner. Dermed kommer den til at stå smukt også de næste 150 år, siger direktør Jens Kristian Poulsen fra Stiftelsen og slutter af:

- Vi har heldigvis undgået at skulle lukke kirken helt af i forbindelse med restaureringen, så både lokale borgere, de mange turister og andre fortsat kan bruge den i det daglige. Kirken er trods sine 850 år stadig meget populær, så vi glæder os til at byde indenfor i en smuk og nyrestaureret kirke i 2020.