100.000 tons jord væk fra Kvæsthusmolen

I samarbejde med NCC bortsejler WaterWay Shipping den opgravede jord fra nyt treetagers parkeringsanlæg ved Kvæsthusmolen i København

Realdanias og Kulturministeriets enorme Kvæsthusprojekt er fordelt på fem delentrepriser, hvoraf NCC Construction har vundet to. Den ene af entrepriserne består i at opføre et treetagers underjordisk parkeringsanlæg under Kvæsthusmolen. Projektet forudsætter et meget omfattende gravearbejde midt i vandet, som holdes tilbage af fangedæmninger af materiale fra molen. Ikke mindre end 100.000 tons jord skal fjernes for at gøre plads til parkeringsanlægget. Utraditionelt har NCC i samråd med bygherren valgt at bortskaffe jorden ad vandvejen. Det forestås af WaterWay Shipping i Middelfart.

 -Vores forarbejde viste både miljømæssige og logistiske fordele ved transport til søs. Skibet kan lægge til ved byggepladsen, og i en enkelt daglig last kan vi have 2100 tons jord. Det svarer til, at vi hver dag sparer København for 63 lastbiler, der kører frem og tilbage. CO2-udledningen er meget mindre, og vi undgår at sinke den i forvejen tunge storbytrafik. På pladsen betyder det imidlertid også, at det har været nødvendigt at gentænke håndteringen af den interne logistik, siger Christian Foshammer, der er entrepriseleder hos NCC Construction Danmark. Han oplyser, at virksomheden foruden lastvogne også har overvejet at bruge pramme til jordflytningen, og at det er første gang, NCC Construction benytter sig af jordtransport til søs.

 

Høj driftsikkerhed

Jordtransporten er foregået over en periode på ca. 2 ½ måned, hvor der ugentligt er fragtet 10.600 tons til Køge Jorddepot – svarende til en skibslast pr. hverdag.

 - Valget af skib frem for lastvogne har vist sig at være meget driftsikkert, for mens lastvogne kan blive forsinket i trafikken, når de skal gennem København, har det ikke været et problem her. Skibet har ligget ved molen hver morgen kl. 6.30 som aftalt, fortæller Christian Foshammer.

Projektet er ikke kun utraditionelt for NCC, men også for WaterWay Shipping, der hovedsagelig beskæftiger sig med internationale transporter.

 - Store nærtransportopgaver i Danmark er ikke kernen i vores forretning. Derfor er det positivt at se, at vi alligevel har været konkurrencedygtige og har leveret til entreprenørens fulde tilfredshed. Projektet viser, at små skibe stadig har deres berettigelse i en tid, hvor udviklingen går mod færre og større havne. Her lægger vi til ved en midlertidig kaj direkte ved byggepladsen og læsser mange tusinde tons med store kraner. Kajen har vi i øvrigt selv været med til at designe til formålet. Alt i alt kombinerer projektmodellen høj pålidelighed og effektivitet med optimal bæredygtighed og attraktiv totaløkonomi, siger Jens Madsen, der er partner i WaterWay.

 

Kvæsthusprojektet

Et helt nyt byrum ved Skuespilhuset, som skal skabe rammerne for et rigere og mere varieret by- og kulturliv ud til Københavns Havn – mellem Nyhavn på den ene side og Amalienborg på den anden. Projektet omfatter Kvæsthuspladsen, Kvæsthusbassinet som ramme om et nyt havnemiljø, Kvæsthusbroen som en eventuel senere broforbindelse til Dokøen og Operaen samt parkeringsanlægget under Kvæsthusmolen med plads til 500 biler. Kvæsthusprojektet realiseres i et partnerskab mellem Realdania By og Kulturministeriet. www.kvaesthusprojektet.dk

 

Foto:Ved at læsse jorden direkte på skib spares en masse intern logistik på byggepladsen.

Se film fra byggepladsen her og her