Konsortium parat til Fehmern Bælt

MT Højgaard og de tyske entreprenørvirksomheder Hochtief og Züblin indgår samarbejdsaftale om Femern Bælt

- Züblin og Hochtief er kompetente samarbejdspartnere, der matcher vores erfaring og professionelle indstilling. Et konsortium bestående af vores tre virksomheder vil være godt rustet til at varetage mindst en af kontrakterne på den kommende forbindelse over Femern Bælt, siger Peter Kofoed, koncerndirektør i MT Højgaard.

MT Højgaard og Hochtief har tidligere dannet konsortium sammen i forbindelse med opførelsen af bl.a. Øresundsforbindelsen og den fire kilometer lange fjernvarmetunnel under København, der blev færdig i 2009. På verdensplan har Züblin deltaget i opførelsen af talrige bro- og tunnelprojekter, for eksempel i joint venture omkring Saadiyat Bridge (i 2009), en 1,5 kilometer lang forbindelse mellem Abu Dhabi og Saadiyat Island.Selskaberne har allerede betydelig erfaring med at samarbejde i forskellige konstellationer.

På trods af at projektets realisering stadig ligger nogle år forude, er virksomhederne allerede begyndt på det forberedende arbejde for at være i den bedst mulige position, når projektet kommer i udbud, hvad enten det bliver som en tunnel eller som et broprojekt. MT Højgaard, Züblin og Hochtief har indgået en aftale om i fællesskab at søge prækvalifikation til at byde på den faste forbindelse over Femern Bælt.

Konsortiets valg af rådgivere afhænger af, om forbindelsen bliver udbudt som en skråstagsbro eller en sænketunnel. Hvis projektet bliver udbudt som en skråstagsbro, bliver rådgiverne Rambøll Danmark A/S og Ove Arup & Partners Ltd. Falder valget på en sænketunnel, bliver rådgiverne Grontmij | Carl Bro A/S og Capita Symonds LTD.

Om Ed. Züblin AG: I mere end 110 år har Züblin med succes udført udfordrende byggeprojekter i Tyskland og udlandet. Som nummer ét i det tyske bygge- og anlægsmarked tilbyder Züblin sine kunder en bred vifte af ydelser - fra anlægsarbejder og brobygning til komplekse nøglefærdige anlæg, tunnelbyggeri og projekter, der involverer offentlig-private partnerskaber. Med 12.000 medarbejdere genererer Züblin en årlig omsætning på cirka EUR 2,5 mia.

Om Hochtief: Serviceorienteret byggeri danner grundlaget for den traditionelle kerneforretning i HOCHTIEF Group Europa. Det indebærer især byggeri samt konstruktions- og anlægsopgaver. Virksomheden har specialiseret sig i komplekse segmenter såsom højhuse, lufthavne, tunneller og kraftværker. Hochtief Construction beskæftiger mere end 9.000 ansatte.