Pihl-konsortium skal opføre bro i Sundsvall

Svenske Trafikverket har tildelt kontrakt på opførelse af Sundsvallsbroen i Sverige til det Pihl-ledede konsortium 'Joint Venture Sundsvallbroen PBM'

Jointventuret består udover E. Pihl & Søn af de tyske virksomheder Max Bögl, Sengenthal og Josef Möbius AG, Hamburg.

- Konsortiet har stor erfaring med opførelse af broer, og konsortieparternes kompetencer og erfaring er et godt match, udtaler Jan Mynborg, E. Pihl & Søn A.S, der glæder sig til samarbejdet og opgaven med opførelse af broen ved Sundsvall, der ligger ca. 400 km nord for Stockholm.

Opgaven består af en ca. 2 km lang bro, som udgøres af en ca. 1,4 km lang stålbro med tilsluttende landanlæg på 0,5 km på begge sider af Sundsvallsfjorden. Broen er tegnet af danske KHR Arkitekter A/S som en 'dobbeltkrum' konstruktion, der er krum i såvel den horisontale som den vertikale retning.

Udførelsesmæssigt er konstruktionen en stor udfordring. Ingen af broens tværsnit er ens, og det komplicerer i første omgang produktionen af ståldelene og senere montagen af de op til 170 meter lange og ca. 2.000 tonstunge brosegmenter.

I forbindelse med projektet skal konsortiet udføre omfattende arbejder på fjorden, blandt andet i forbindelse med fundering af bropillerne, hvor en stor del af det eksisterende bundmateriale skal udskiftes. I funderingsarbejdet indgår også montage af spuns med længder på op til 48 meter.

Arbejdet forventes påbegyndt i marts måned 2011 og afsluttet i oktober 2014.