Tunnelbro udelukkende i betonelementer

For første gang i Danmark er der blevet bygget en komplet bro/tunnel udelukkende af betonelementer produceret på fabrik

For første gang i Danmark er der blevet bygget en komplet bro/tunnel udelukkende af betonelementer produceret på fabrik og monteret i løbet af blot to weekender. Elementløsningen reducerer trafikgenerne for trafikanterne med adskillige måneder og minimere risikoen for arbejdsulykker væsentligt.

Det skete, da Aalborg Kommune fik opført en tunnel under motorvejen ved Gigantium i Aalborg. Det var Arkil A/S Anlæg, der stod for opgaven og til at levere og montere betonelementerne blev Spæncom udvalgt.

- Vi valgte Spæncom, da vi tidligere havde arbejdet tæt sammen med dem på andre broprojekter og vidste, at pressede tidsplaner, der minimere generne for trafikanterne, bliver overholdt, fortæller projektchef René Hald fra Arkil A/S Anlæg.

Den komplette bro bestod af præfabrikerede fundamenter, vægge, fløjvægge, brobjælker (inkl. fugtisolering) og aflastningsplader, og især vægløsningen var speciel, idet det var første gang, der blev anvendt TT-elementer som vægge. TT-elementer bruges normalt som etagedæk eller tagelementer, men ved at rejse elementet op skaber det en bred og stærk væg, der kan holde til det store jordtryk, der kommer, når tunnelen bliver dækket til, og trafikken igen kører over den.

- Det fungerede perfekt med TT-elementerne i stedet for almindelige vægge. Elementerne blev valgt for at få en kort anlægsperiode med minimale gener for trafikanterne, idet tunnelen blev bygget op, mens der stadig kørte biler på motorvejen, forklarer René Hald.
- Vi fjernede først alt jord og asfalt ind til midterrabatten på motorvejen, hvorefter elementerne blev rejst og nyt jord og asfalt lagt. Herefter flyttede arbejdet over på den anden side af midterrabatten for at gentage processen. Der blev arbejdet professionelt og engageret med hele projektet, og vej- og tunnelprojektet var klar til at blive indviet i slutningen af december 2012, konkluderer René Hald.