C. Holbøll & Sønner A/S skal fuldende Femern-vej

C. Holbøll & Sønner A/S fra Næstved har vundet en opgave for Femern A/S. De får lov til at færdiggøre den vej, de allerede har lavet en del af

Mens førstebehandlingen af anlægsloven for den 18 kilometer lange Femern tunnel mellem Rødby og Puttgarden er på trapperne, fortsætter Femern A/S med de fremrykkede aktiviteter. Her har C. Holbøll & Sønner A/S fra Næstved vundet endnu en opgave. Det drejer sig om etableringen af en vej med cykelsti ved Rødbyhavn (Forlagt Strandholmsvej Syd).

C. Holbøll & Sønner vandt i sensommeren sidste år en opgave med at etablere Forlagt Strandholmsvej Nord – og nu får virksomheden så opgaven med at gøre vejstrækningen færdig i den anden ende. Den samlede Strandholmsvej er en vigtig brik i infrastrukturpuslespillet omkring Rødbyhavn i de kommende år. Den skal føre fra campen til tunnelelementfabrikken.

- Vi har på alle udbud og licitationer modtaget gode og kvalificerede bud. På opgaven her kunne C. Holbøll & Sønner A/S levere den bedste løsning til den bedste pris. Vi oplevede dem også som både kompetente og gode at samarbejde med på den tidligere vej-opgave, de løste for os, siger Bo Eske Nielsen, direktør i Femern A/S.
Der er også på denne opgave stillet krav om, at entreprenøren skal have en lærling med i arbejdet hver dag.

Grunden til, at opgaverne med at udvide og opgradere vejene omkring Rødbyhavn, er blevet udbudt i forskellige bidder, er, at Femern A/S har skullet respektere de mange forskellige processer, der er i så stort et anlægsprojekt.

-For eksempel har der skullet foretages en lang række arkæologiske undersøgelser. Og der har skullet indgås aftaler med de forskellige lodsejere, der berøres af anlægsarbejdet. Men nu er vi ved at være i mål med de forskellige vejstykker – kun enkelte er tilbage. Og så står vi med et udvidet og styrket vejnet omkring Rødbyhavn, der sikrer, at både lokale borgere, entreprenører og tunnelarbejdere kan komme til, fra og rundt om både camp og tunnelelementfabrik, siger Bo Eske Nielsen.

Samlet set regner man med, at trafikken i og omkring Rødbyhavn bliver forøget med cirka 300 lastbiler og 1200 personbiler om dagen, når det store anlægsarbejde går i gang.
- Derfor har de fremrykkede aktiviteter været afgørende for at gøre området parat, så de konsortier, der vinder de store tunnelkontrakter, kan komme i gang, så snart anlægsloven er vedtaget, siger Bo Eske Nielsen.