Tre forslag i opløb om nyt neurorehabiliteringshus

Der er nu tre forslag, der skal gå videre til fase to af den indbudte arkitektkonkurrence om at bygge Neurorehabiliteringshus Glostrup Hospital

Region Hovedstaden har netop afgjort hvilke tre forslag, der skal gå videre til fase to af den indbudte arkitektkonkurrence om at bygge Neurorehabiliteringshus Glostrup Hospital.

Et af vinderforslagene er tegnet af det internationalt anerkendte hollandske arkitektfirma Koen Van Velsen, der har vundet flere arkitekturpriser og blandt andet var indstillet til Mies Van Der Rohe-prisen i 2011 for et hollandsk neurorehabiliteringscenter. Foruden de hollandske arkitekter medvirker som totalrådgiver også Royal Haskoning DHV.

Som danske underrådgivere medvirker aarhus arkitekterne og den rådgivende ingeniørvirksomhed Oluf Jørgensen A/S. Direktør for Sundhed hos aarhus arkitekterne, Mette Dan-Weibel, glæder sig over, at det er lykkedes for aarhus arkitekterne at komme i betragtning til endnu et sygehusbyggeri.

- Jeg tror, det er vores evne til at tænke nyt kombineret med den store erfaring, vi har fra andre sygehusbyggerier, som gør en forskel til vores fordel. Bedømmelseskomiteens afgørelse kommer i umiddelbar forlængelse af, at vi i sidste uge vandt konkurrencen om Nyt Hospital Hvidovre i samarbejde med schmidt, hammer & lassen. En af fællesnævnerne for dette projekt og neurorehabiliteringshuset i Glostrup er, at det skal integreres i et eksisterende hospitalsbyggeri og samtidig tilføre dette en ny dimension. Netop den kvalifikation er en af vores kernekompetencer, siger Mette Dan-Weibel.

Neurorehabiliteringshus Glostrup Hospital samler hovedstadens neurorehabilitering på ét sted og giver patienterne bedre pladsforhold og optimale vilkår for deres genoptræning. Nybyggeriet omfatter i alt ca. 21.000 m2 inklusive bygningsmæssig forbindelse til det eksisterende Glostrup Hospital.

Det nye neurorehabiliteringshus får 103 rummelige patientstuer med plads til pårørende. Derudover skal huset indeholde en række træningsfaciliteter med bl.a. avanceret rehabiliteringsteknologi, træningsbassin og multifunktionel træningshal samt ambulatorier og forskningsområder. Udearealerne, som også skal indgå som del af den arkitektoniske bearbejdning, skal kunne benyttes til såvel rekreative som rehabiliterende formål af neurorehabiliteringshusets brugere og af Glostrup Hospital som helhed. 

Prisen for det samlede nybyggeri er estimeret til ca. 670 millioner kr., hvoraf Region Hovedstaden har bevilget de 571 millioner kr. Selve ibrugtagningen af bygningen forventes at ske i 2017/2018.