Rådgivergruppe til universitetshospital udpeget

Rådgivergruppen USK med C.F. Møller, Alectia og Rambøll i spidsen har vundet konkurrencen om det nye Universitetssygehus Køge med et budget på 4 mia. kr.

Region Sjælland har udpeget Rådgivergruppen USK med C.F. Møller, Alectia og Rambøll i spidsen som vinder af konkurrencen om det nye Universitetssygehus Køge med et budget på 4 mia. kr.

- De har tegnet et meget flot universitetssygehus, som bliver et sundhedsfagligt vartegn for hele Region Sjælland. Projektet overbeviser med sin arkitektur og struktur om, at det vil være robust både under planlægningen, udførelsen og i fremtiden, siger regionsrådsformand Steen Bach Nielsen.

Universitetssygehus Køge (USK) en udvidelse af det eksisterende Køge Sygehus, der får tredoblet arealet til i alt 177.000 kvm. Projektet er visionært både hvad angår arkitektur og funktionalitet. Der er stor fleksibilitet i forhold til organisering af sygehusets funktioner, hvilket giver gode muligheder for at understøtte Region Sjællands vision om sammenhængende patientforløb.

- Designet tager afsæt i det eksisterende sygehus kvaliteter og potentiale og udgør en samlet bæredygtig arkitektonisk, funktionel og teknisk vision om et kompakt, overskueligt, grønt og inviterende sygehuskompleks, fortæller arkitekt og partner i C.F. Møller Klavs Hyttel.

Helende omgivelser
Køge Sygehus er placeret i en karakteristisk, ringformet skov. Det er udført af C.F. Møller i 1983-88, og bygningsanlægget er opført som en lav, tæt sygehusby med et enkelt, overordnet trafiksystem og uhøjtidelige og imødekommende gårdhaver og opholdsrum.

Det nye Universitetssygehus Køge videreudvikler disse kvaliteter til moderne, helende og rekreative omgivelser for både patienter, pårørende og personalet: Landskabet rundt om sygehuset bliver udviklet med beplantning, søer og vandløb. Alle sengestuer får udsigt til landskabet vestover eller til Køge Bugt. De grønne omgivelser, rigeligt med dagslys, gårdhaver, grønne tage og udsigt er vigtige elementer i tanken om helende arkitektur.

Overskueligt og effektivt
De eksisterende sengebygninger rives ned for at kunne bevare den nuværende vandrehal som hovedfærdselsåre i sygehuset. Herfra er der fire vertikale transportveje med torv i tilknytning til hver sin gårdhave, og det gør det enkelt at orientere sig i anlægget. Vandrehallen udvides og tilføres kvaliteter med nye gårdhaver og ovenlys.
Fordi bygningen er kompakt, bliver der et mindre gangareal i det nye sygehus og dermed kortere gåafstande for personalet. Det relativt begrænsede fodaftryk i forhold til byggeriets størrelse gør det muligt senere at udvide med nye fløje i alle retninger.

Innovative logistiske løsninger
Traditionelt er de installationstekniske anlæg - el, vvs, ventilation, brandsikring mm. – placeret centralt i et sygehus. Men i USK placeres de decentralt ved hvert enkelt rum. Det betyder, at bygningernes kvadratmeter udnyttes optimalt, og etagearealerne friholdes til de primære kliniske funktioner. Det er også med til at fremtidssikre byggeriet, fordi det bliver enklere at ændre hvert rums funktioner og dertil hørende tekniske forsyninger.
Lagerrobotter, AGV’er (mobile robotplatforme) til transport af fx mad, sengetøj, medicin og brugt service og et rørpostsystem automatiserer den interne logistik og frigiver personaleressourcer til patientbehandling.

Sygehuset er således tegnet til fleksibelt at kunne imødekomme fremtidens krav til teknik, behandlingsformer og arbejdsmetoder og vil give et betydeligt kvalitativt løft for både patienternes oplevelse og personalets arbejdsforhold.

Erfarent team
Rådgivergruppen USK engageres som totalrådgiver for projekteringen af universitetssygehuset og er et konsortium bestående af C.F. Møller Danmark A/S, Alectia A/S og Rambøll Danmark A/S med CUBO arkitekter A/S, Gehl Architects og Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S som underrådgivere.
Det vindende rådgivningshold udgør et stærkt tværfagligt team med erfaring fra opgaven som totalrådgiver for Det Nye Universitetshospital i Aarhus, der nu er under opførelse i Skejby nord for Aarhus. Det nuværende Køge Sygehus er ligeledes udført af C.F. Møller, Rambøll og Alectia i 1983-88.

Fakta om Universitetssygehus Køge
Universitetssygehus Køge bliver akutsygehus for 290.000 borgere i Køge og omegn samt landsdelscenter med samling af al specialiseret behandling for Region Sjælland og omdrejningspunkt for regionens forsknings- og undervisningsaktiviteter. USK bliver samtidig Køges største arbejdsplads.

Budgetramme: 4 mia. kr.
Antal senge: ca. 900
Samlet etageareal: ca. 177.000 kvm
Nybygget etageareal: ca. 130.000 kvm

Antal sengedage: 245.000 pr. år
Ambulant aktivitet: 420.000 pr. år
Antal samtidige beskæftigede: 3.000
Antal studerende og forskere: 600

Byggestart: medio 2015
Ibrugtagning 1. etape: medio 2018
Ibrugtagning 2. etape: primo 2021