Ny brancheforeningen sætter fokus på alternativ isolering

En ny brancheforening vil skabe mere lige vilkår for producenter af alternative isoleringsprodukter.

En ny brancheforening vil skabe mere lige vilkår for producenter af alternative isoleringsprodukter, der føler, at den mere traditionelle isoleringsindustri spænder ben for, at de alternative producenter af isoleringsmaterialer får lige vilkår på markedet i bl.a. byggeindustrien.

- Producenter og udbydere af alternativ isolering oplever jævnligt, at man umiddelbart efter at have lanceret nye produkter som enten er bedre eller billigere end mere traditionelle isoleringsprodukter, udkommer der rapporter fra private teknologiske institutioner, der indeholder misvisende konklusioner, der følges op med pressemeddelelser og korrespondance til offentlige myndigheder – til fordel for mineraluldsindustrien, siger formanden for den nye brancheforening, Carsten Kudsk.

Den nye forening med navnet BAI – Brancheforeningen for Alternativ Isolering – er derfor etableret, for at varetage de alternative isoleringsprodukters interesser.

Vil udbrede kendskabet

- Uden at være en markedsføringsorganisation, vil vi på saglig og redelig vis udbrede kendskabet til alternative isoleringsprodukter. Vi vil på vegne af vores medlemmer være talerør overfor byggebranchen, offentligheden, offentlige instanser, det politiske miljø og andre relevante aktører. Og vi vil offentligøre eksempler på, hvordan vi mener, der foregår urimelig forskelsbehandling, fordrejning af konklusioner samt misbrug af offentlige myndighedes ressourcer, der i nogle tilfælde kommer til at fungere som håndlangere for den traditionelle isoleringsindustri, siger Carsten Kudsk.

Foreningen vil også arbejde for, at uddannelsesinstitutionernes undervisningsmaterialer i langt højere grad end i dag i rimeligt omfang giver de studerende mere viden om alternative isoleringsmaterialer.

Den nye brancheforening, der har sekretariat i Nyborg, tæller indtil videre knap 10 medlemmer, der alle repræsenterer producenter eller importører af alternative isoleringsprodukter.