Guider til bedre klimaskærm

Videncenter for energibesparelser i bygninger har lanceret tre guider om tæthed, kuldebroer og efterisolering,

Tusindvis af danske boliger plages af kuldebroer og utætte klimaskærme. Resultatet er et enormt energispild og store varmeregninger. Videncenter for energibesparelser i bygninger har derfor lanceret tre guider om tæthed, kuldebroer og efterisolering, der viser, hvad professionelle i byggeriet skal være særligt opmærksomme på.

Videncenter for energibesparelser i bygninger har udgivet tre nye guider, der sætter fokus på, hvordan håndværkere, installatører og rådgivere kan identificere og udbedre kuldebroer og utætheder i klimaskærmen. Centerleder Vagn Holk fra Videncenter for energibesparelser i bygninger forklarer:

- Tætning og efterisolering af klimaskærmen er et effektivt og sikkert tiltag, der både sparer energi og forbedrer bygningens indeklima. Det største tætningspotentiale findes naturligvis, når man alligevel er i gang med at efterisolere eller ved udskiftning af vinduer, men en tætning af klimaskærmen kan også opnås, uden at man samtidig efterisolerer.

Videncentrets tre nye guider giver bl.a. klar besked om, hvordan man identificerer kuldebroer og utætheder ved hjælp af termografering og blowerdoor test, samt hvordan man efterfølgende efterisolerer effektivt.

Typisk findes utætheder og kuldebroer omkring installationer, i samlinger mellem fundament, ydervæg og terrændæk samt ikke mindst omkring vinduer og døre. Vagn Holk, Centerleder i Videncentret siger:

- Termografiske billeder og blowerdoor tests er gode redskaber til at afsløre, hvor klimaskærmen er utæt. De fleste ældre bygninger har både kuldebroer og utætheder og har derfor et stort tætnings- og efterisoleringspotentiale, som håndværkere, der har fokus på tætning og efterisolering, kan udnytte til at få flere renoveringsopgaver.

Tætning af klimaskærm behøver ikke at ske i forbindelse med en gennemgribende energirenovering. Nogle forbedringer er nemlig både lette og hurtige at gennemføre:

- Efterisolering af loft- og skunklemme er et eksempel på et nemt, men potentielt meget varmebesparende indgreb. Det er ikke en stor opgave, men for håndværkere kan en lille opgave eller et godt råd om efterisolering til boligejeren være en god indgang til at tale med boligejeren om yderligere initiativer og projekter.