Farligt stof kan dampes ud af beton

Teknologisk Institut undgår nedbrydning af PCI-holdig beton

Teknologisk Institut har opfundet en ny metode til at fjerne miljøgiften PCB fra forurenede byggematerialer. Metoden, som både er enkel og effektiv, har potentialet til at eliminere tonsvis af giftigt affald og desuden nedsætter den omfanget af PCB udslip i omgivelserne fra renoveringerne. Metoden forsøges nu udviklet og afprøvet i større skala.

- I al sin enkelthed sørger opfindelsen for, at man kan dræne forurenet beton og andre byggematerialer, som har været i kontakt med PCB i fugemasse. I stedet for at skulle fjerne
PCB-forurenet materiale, kan vi lave en form for kontrolleret afdampning af PCB, som så bliver opsamlet i et kulfilter, fortæller teamleder Kathrine Birkemark Olesen, Teknologisk Institut.

Stammer fra fugemasse

Opfindelsen kan spare bygherrerne fra at skulle fjerne for eksempel PCB-forurenet beton og træværk – materialer, som typisk er blevet forurenet af PCB fra fugemasse. Normalt skal sådant forurenet materiale bortskaffes som farligt affald, og ved typiske PCB-renoveringer udgør det store affaldsmængder.Metoden kræver en vacuumpumpe, forsegling og tynde drænrør og plasticslanger samt et kulfilter. I stedet for at skulle fræse beton omkring fugerne væk, kan man nøjes med at skære fugemassen bort, etablere et lukket hulrum og sørge for at der er en god luftstrøm, som så at sige trækker frigivet PCB i det lukkede hulrum væk. Den PCB-holdige luft pumpes gennem et kulfilter, som opsamler giften.
Teknologisk Institut har indgivet international patentansøgning på den nye metode, og den forventes testet i større skala ved blandt andet en PCB-renovering i samarbejde med Hillerød kommune.

www.teknologisk.dk