Nordhavnen - Nordeuropas største byudviklingsprojekt

De gamle havnearealer i Nordhavnen i København skal omdannes til en levende og attraktiv bydel, der kan være med til at afhjælpe det forventede boligboom i København

Københavns Borgerrepræsentation har vedtaget kommuneplantillæg og lokalplanen for Århusgadekvarteret i Københavns Nordhavn. Kvarteret, der afløser de gamle industriarealer i Nordhavnen, er første etape af en ny bydel, der skaber plads til 350.000 etagemeter blandet bolig og erhverv. Det svarer til 7.000 arbejdspladser og boliger til 2.500 københavnere, der kan bo omgivet af vand.

På længere sigt kan Nordhavnen huse 40.000 beboere og 40.000 arbejdspladser, hvilket gør Nordhavnen til Nordeuropas største udviklingsprojekt. Og der er brug netop for at tænke stort, når der i 2025 vil være 100.000 flere københavnere, understreger overborgmester Frank Jensen.

Ifølge By & Havn, der står for udviklingen af den nye bydel i samarbejde med Københavns Kommune, har flere investorer allerede vist interesse for byggegrundene i Århusgadekvarteret.

- Lokalplanen rummer mulighed for at skabe en ny og fantastisk spændende bydel. Vi oplever stor interesse fra developere og projektudviklere – og vi regner med at de første byggerier kan gå i gang allerede om et års tid, siger administrerende direktør i By & Havn, Jens Kramer Mikkelsen.

Plangrundlaget er udviklet sammen med rådgiverteamet Cobe, Sleth Modernism, Polyform og Rambøll.