Naturbydelen tiltrækker nye fuglearter

Omdannelsen af tidligere landbrugsland til blomstrende enge, søer og vandløb har trukket flere og flere fuglearter til Naturbydelen Ringkøbing K

Omdannelsen af tidligere landbrugsland til blomstrende enge, søer og vandløb har trukket flere og flere fuglearter til Naturbydelen Ringkøbing K. Lokale entusiaster har i fem år registreret udviklingen nøje.

Blåhals, bynkefugl, rødrygget tornskade. En lang række arter, som ikke har været kendt i området før, er i de senere år dukket op i byudviklingsområdet Naturbydelen i Ringkøbing. Her har det været et hovedgreb som det første at omlægge landbrugsland til natur, og det har haft målbar effekt på fuglelivet, viser systematiske tællinger foretaget af lokale medlemmer af Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

- Vi var et par stykker, der talte om, at det kunne være sjovt at følge, hvad der sker, når man omdanner et landbrugsområde til mere natur på en sådan måde, som ikke er set andre steder. Så i november 2015 oprettede vi Naturbydelen som fugletællingslokalitet og har lige siden, ni gange om året på faste tidspunkter, gået præcis den samme tur rundt og registreret alle de fugle, vi så, fortæller Lars Holm Hansen, der er aktiv i foreningen i Ringkjøbing-Skjern og formand for DOF Vestjylland.

De mange observationer har fugleentusiasterne noteret i den digitale DOF-base, hvor også andre har mulighed for at indtaste deres iagttagelser. Det er dog kun tællegruppens egne observationer, der regnes med i grundlaget for den viden om fuglelivet, som DOF baserer deres konklusioner på, og den viden samler de fra år til år i informative rapporter.

Jysk stillidsrekord

- Vi kunne se allerede i de første år, hvor der blev sået blomster, og markerne fik lov at ligge brak, at blomsterne satte frø i stort tal, og det tiltrak mange finkearter, som er presset på deres fødemuligheder i landbrugslandet, fortæller Lars Holm Hansen.

- For eksempel registrerede vi 5–7 par tornirisker i 2020, en art, som ellers er gået meget tilbage på landet, og bynkefuglen, som vi ret usædvanligt observerede 3 ynglepar af den samme dag – for ikke at tale om stillidsen, som vi i oktober 2016 så i en flok på hele 530 fugle – det største antal, som nogensinde er registreret på en lokalitet i Jylland.

Antallet af observerede fuglearter på de faste tællinger er steget fra 76 i 2016 til 88 i 2020, og allerede i første måned af 2021 føjede havørnen sig til listen, som i forvejen talte 125 arter alt i alt over årene.