Selfinvest vinder udbud om ny attraktiv havnebydel

Med salget af ”Den Blå Hal” i Middelfart kan første del af Trafikhavnens udvikling begynde. Køber er Selfinvest

Med salget af ”Den Blå Hal” i Middelfart kan første del af Trafikhavnens udvikling begynde. Køber er Selfinvest, som er investerings- og holdingselskab for Torben Østergaard-Nielsen og familie.

Oplægget tager afsæt i Torben Østergaard[1]Nielsens veneration for Middelfart by og den fortsatte udvikling af området omkring Turbinehallen og Trafikhavnen. Der skal opføres et mix af kontorbygninger og bolighuse på samlet 12.500 m2. Middelfart Kommune udbød i januar 2021 cirka en femtedel af Trafikhavnen til salg med henblik på at udvikle området til erhvervs- og boligbyggeri.

Der kom to bud på det 10.600 m2 store areal i den østlige del af trafikhavnen. Lige nu dækker ”Den Blå Hal” en stor del af området, men dette rives ned for at gøre plads til boliger og erhverv under navnet ”Kabelbyen”. - Med salget af ”Den Blå Hal” til Selfinvest er det første skridt taget i omdannelsen af Trafikhavnen til den nye og visionære bydel, som byrådet ønsker at skabe. Planerne for området skaber en naturlig overgang fra området omkring Turbinehallen og ind mod den nye bydel. Samtidig vil vi med de attraktive boliger kunne trække endnu flere borgere til Middelfart Kommune og dermed sikre fremtidens velfærd, siger borgmester, Johannes Lundsfryd Jensen.

Der skal opføres en blanding af kontorbygninger og bolighuse på samlet 12.500 m2, og tanken er, at området skal være åbent for offentligheden og danne en naturlig afslutning på havnepromenaden. Et af de største potentialer ved at omdanne Trafikhavnen til et nyt bykvarter er at skabe en mere sammenhængende fortælling på tværs af hele Middelfart Midtby. Kabelbyen forlænger den bynære havnefront og skaber en samlet fortælling omkring byen ved vandet.

Men en ny levende havnebydel består ikke kun af boliger – det skal være en blanding af bolig, erhverv og rekreation. Eksempler kunne være vinbar, cafe eller fitnesscenter, som sikrer, at der liv og mennesker i området i alle døgnets timer. Stærk lokal forankring Som lokalt bysbarn ligger projektet Selfinvests ejer, Torben Østergaard-Nielsen, meget på sinde. Ikke alene bor Torben Østergaard-Nielsen i Middelfart, men hans internationale koncern af virksomheder, USTC, har også hovedsæde i byen. - Det er mig magtpåliggende at være med til at sikre udviklingen af Middelfart. I min optik er det helt naturligt, at vi skal være med til at sikre trivslen for både forretningsdrivende og byens borgere – og turister der besøger os.

Områdets særlige placering bliver afsættet for et arkitektonisk koncept, som tager inspiration fra både Turbinehallens arkitektur og materialevalg, men også gennem en nyfortolkning af historiens industribyggeri i området. Bæredygtighed er tænkt ind Ambitionen og målet for projektet er en såkaldt DGNB Platin bæredygtigheds-certificering, hvor byggeriets kvalitet evalueres på blandt andet miljø, økonomi og procesmæssige perspektiver. En sådan certificering giver bedre fysiske rammer til arbejde og bolig og er samtidig sund fornuft 2 og en god investering.

Fokus på bæredygtighed giver nemlig besparelser på driftsudgifterne gennem optimeret indeklima, en mindskelse af bl.a. CO² aftrykket, vandforbruget og miljøbelastningen. Projekt ”Kabelbyen” er blot først trin i en flerårig proces om at gøre den eksisterende Trafikhavn langt mere levende. Middelfart Kommune har udskrevet en visionskonkurrence om de resterende områder, og vinderen af den proces udpeges til august 2021. Samtidig udarbejdes en ny lokalplan for området, som forventes klar 1. januar 2023, hvorefter første spadestik til ”Kabelbyen” kan tages.