Ny bydel på Grønttorvs-grunden i Valby

Grønttorvet har indgået en aftale med Arkitektgruppen om at udvikle Torveport-delen af Grønttorvs-grunden med 2.500 kvm butikker og 4.500 kvm boliger

Københavns Borgerrepræsentation vedtog 15. december den ny lokalplan for Grønttorvs-området i Valby, der åbner for opførelsen af 2.000 boliger og 2.500 arbejdspladser på Grønttorvs-grunden.

I 2014 flytter Grønttorvet i Valby til Copenhagen Markets – det nye fødevare- og blomstermarked i Høje Taastrup. Det åbner op for opførelsen af et helt nyt bydelsprojekt med arbejdstitlen 'Christiansberg', som blev lanceret for tre år siden efter en international arkitektkonkurrence og en omfattende dialog med borgergrupper i Valby.

- Vi er rigtig glade for, at udviklingen af Grønttorvs-grunden nu for alvor kan komme i gang. Vi oplever stor interesse fra developere, entreprenører og internationale kapitalfonde, der har ideerne og kun har ventet på Borgerrepræsentationens endelige vedtagelse af lokalplanen. Nu er det 17 hektar store område byggeklart, og vi har sat grunden til salg, siger direktør Torben Flinch, Grønttorvet.

Grønttorvet har allerede indgået en aftale med Arkitektgruppen om at udvikle Torveport-delen af Grønttorvs-grunden med 2.500 kvm butikker i stueplan 4.500 kvm boliger oven på samt 2.000 kvm parkeringskælder.

København vokser med 1.000 borgere om måneden, og alene i Valby ventes befolkningstallet øget med 10.000 personer inden 2025. Når Christiansberg er fuldt udbygget med 2.000 nye boliger, kan en betydelig del af de nye Valby-beboere flytte ind her. Med sin centrale placering i forhold til S-togsnettet og indfaldsvejene til København bliver Christiansberg en attraktiv grøn bydel. Med nye stiforbindelser gennem området og under jernbanesporene bliver Valby-området bundet bedre sammen, og dermed bliver hele området mere attraktivt.