Alment boligbyggeri øger beskæftigelsen

Dansk byggeri forventer, at beskæftigelsen inden for bygge- og anlægssektoren stiger, fordi flere almene boligbyggerier er påbegyndt tidligere end forventet

Dansk Byggeri vurderer i sin Konjunktur-update september 2011, at beskæftigelsen i bygge- og anlægssektoren vil stige med 4.500 personer i 2011. Det skyldes blandt andet, at der er påbegyndt byggeri af flere almene boliger end tidligere forventet.

- Det har virket positivt, at boligforeningerne har fået forlænget fristen for påbegyndelse, og vi gætter derfor på, at 90 % af boligerne vil blive bygget. Dermed stiger beskæftigelsen ved nybyggeri af de almene boliger til et ekstra højt niveau i 2011 og i 2012, forklarer seniorøkonom Finn Bo Frandsen, Dansk Byggeri.

BoligJobPlanen

På den private side er det især BoligJobplanen, som vil bidrage til at løfte beskæftigelse frem til udgangen af 2013. Her vurderer Dansk Byggeri, at beskæftigelsen i byggebran­chen vil sti­ge med godt 1.000 mandår i 2011 og ca. 2.500 i 2012 og i 2013.

Derudover har udbedringer og istandsættelser af boliger, bygninger og anlæg efter sommerens skybrud givet en ekstra stimulans til beskæftigelsen svarende til godt 2.000 beskæftigede på årsbasis.

Det store problem er først og fremmest den private sektors byggeinvesteringer. Det private boligmarked er i den grad præget af et stort udbud og få handler.

- Det betyder, at nybyggeriet ikke kan klare sig i konkurrence med prisen på de eksisterende boliger, og derfor er det private boligbyggeri på et meget lavt niveau, siger Finn Bo Frandsen.

Erhvervsbyggeri kraftigt reduceret

Værst står det dog til med erhvervsbyggeriet, hvor finanskrisen og konjunk­turnedgangen har fremkaldt meget ledig kapacitet, og nybyggeriet er derfor reduceret kraftigt til et meget lavt niveau.

- Vi forventer svag fremgang i nybyggeriet af fabrikker og værksteder fra det rekordlave niveau i fjor. Men produktionen i industrien er fortsat væsentligt under niveauet fra før, finanskrisen satte ind, siger Finn Bo Frandsen.