Nyt netværk i byggeriet

Byggeriets udviklingsnetværk (BUNK) skal forbedre sammenhængen mellem de mange udviklingsaktiviteter, der bl.a. sikrer et mere effektivt og innovativt byggeri

De syv største organisationer i byggeerhvervet er netop gået sammen i et netværk, der skal sikre sammenhæng i branchens mange udviklingsaktiviteter og synliggøre behovet for, at der allokeres midler til forskning og udvikling inden for byggeriet.

Byggeriets udviklingsnetværk (BUNK) er navnet på den sammenslutning, der skal forbedre sammenhængen mellem de mange udviklingsaktiviteter, der bl.a. sikrer et mere effektivt og innovativt byggeri. BUNKs arbejde består i dels at koordinere projekternes indsatsområder, dels at bidrage til, at deres resultater udbredes og deles. Ad den vej udfordrer og supplerer BUNK de videninstitutioner, der i dag dominerer området. Ud over at have den koordinerende rolle vil BUNK synliggøre behovet for, at byggeriet fremover modtager flere forskningsmidler.

Det er ikke første gang, de syv organisationer i BUNK arbejder sammen. Gennem de sidste seks år har man under navnet Implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri afprøvet en række nye, produktivitetsfremmende værktøjer. Implementeringsnetværket afsluttede sit sidste projekt i år.

Nu er cuneco - center for produktivitet i byggeriet centrum for udviklingen af Det Digitale Byggeri. En af BUNKs første opgaver bliver at præge cunecos aktiviteter, så udviklingen matcher virksomhedernes behov.

Fakta

BUNKs medlemmer er: BAT-kartellet, Bygherreforeningen, Dansk Byggeri, Danske Arkitektvirksomheder, DI Byggematerialer, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og TEKNIQ. De projekter og initiativer, man vil styrke sammenhængen mellem, inkluderer: Cuneco, Innobyg, Værdibyg, Gate 21, Smart City og Lean Construction - DK.