Kæmpe besparelser i innovativ betonvirksomhed

70 danske og udenlandske bygningskonstruktør-studerende har udviklet ideer og koncepter, der umiddelbart kan implementeres i Confac A/S’ produktion og sikre millionstore besparelser

 - Resultatet er overvældende. Flere af de studerendes løsninger kan umiddelbart implementeres i virksomheden og kan bane vej for millionstore og øjeblikkelige besparelser gennem en mere rationel produktion og sparede arbejdstimer.

Det er direktør og medejer Erling Holm fra betonvirksomheden Confac A/S i Randers, der gør status over de umiddelbare resultater af et samarbejde med University College Nordjylland, hvor 70 danske og internationale studerende bygningskonstruktører på en uges intensiv innovationscamp blev sat i spidsen for udvikling af nye koncepter og modeller til brug i virksomhedens fremtidige produktion.

 - Samtidig har vi som virksomhed sparet mange omkostningstunge udviklingstimer, og de løsninger, som ikke umiddelbart kan omsættes til virkelighed, udgør som forstudier en stærk platform for videreudvikling i eget regi, konstaterer Erling Holm og karakteriserer samarbejdet med konstruktørskolen i Aalborg som en både effektiv og hurtig genvej til udvikling.

Jørn Utzon’s appelsinskrald

Erling Holm fortæller videre, at Confac – foruden beskrivelse af firmaets fundament og vision – spillede ind med syv konkrete cases bygget over ganske krævende problemstillinger i virksomhedens logistik og produktion, og han er imponeret over de studerendes måde at tackle udfordringerne på.

 - De studerende har masser idéer, store visioner og modet til at forfølge dem ud af boksen uden at være hæmmet af traditioner og faktuel viden. De eksperimenterer med det umuliges kunst, de kombinerer tingene på nye måder, og de leger sig frem til holdbare horisontale løsninger på samme måde som arkitekt Jørn Utzon, da han inspireret af en appelsinskrald konstruerede operahuset i Sidney, siger direktøren

 - I det snævre konkrete perspektiv virker de studerendes innovative tilgang til opgaverne som en kreativ dynamo i virksomhedens eget fortsatte udviklingsarbejde, og på den lange bane ser vi samarbejdet mellem virksomheder, uddannelser og studerende som et helt centralt omdrejningspunkt i betonbranchens udvikling, siger Erling Holm.

En hjørnesten i uddannelsen

På University College, der blandt andet huser landets eneste konstruktøruddannelse med beton som specialeretning, er studieleder Bruno Larsen stolt over de konstruktørstuderendes resultater på den netop gennemførte innovationscamp med Confac i fokus, og han understreger nødvendigheden af et tæt samarbejde mellem virksomheder og uddannelser.

 - Uddannelserne er ikke øde øer. Vi har brug for inspiration fra virksomhedernes virkelighed, og samarbejdet mellem uddannelser og erhvervslivets virksomheder udgør en helt nødvendig hjørnesten i vores arbejde med konstant at styrke og forme vores uddannelser, så de matcher fremtidens ændrede behov, siger Bruno Larsen.

Som afslutning på en uges innovationscamp overrakte Erling Holm en check på 5.000 kroner til til den gruppe som havde udført det bedste stykke arbejde.