Millioner til innovation i byggeri

Realdania afsætter 38 mio. kr. til initiativer, der skal styrke innovationen i den danske byggebranche

Et initiativ fra Realdania skal medvirke til at skabe og videreudvikle et aktivt innovationsmiljø i byggesektoren i Danmark i samarbejde med Erhvervs-og Byggestyrelsen.
Det samlede innovationsinitiativ omfatter tre særlige delinitiativer. De tre initiativer er rettet mod tre led i byggeriets innovationsproces, hvor der traditionelt har været udfordringer med innovation og fornyelse i byggesektoren, skriver Realdania.

Åbne innovationsmetoder til byggeriet – en åben innovationsplatform for aktører inden og uden for byggeriet. Platformen skal blandt andet gøre det muligt for bygherrer og virksomheder at udbyde udviklingsopgaver og udveksle idéer og inspirere andre til nye innovationsmetoder. Dette initiativ gennemføres i partnerskab med Erhvervs- og Byggestyrelsen og med Dansk Arkitektur Center som operatør.

Med initiativet ønsker Realdania og Erhvervs- og Byggestyrelsen at sikre, at åben innovation som kilde til nytænkning også kommer byggeriet til gode. Det skal ske med metoder og løsninger, der er tilpasset danske forhold. Initiativet har bl.a. hentet inspiration fra den amerikanske fond Rockefeller Foundations program ”advancing Innovation Processes to Solve Social Problems”.

Adgangen til finansieringskilder og support til gennemførelse af innovation skal være nemmere at finde for de innovative virksomheder i byggesektoren. Analyser viser, at der findes mange finansieringskilder, som kunne være relevante for de virksomheder og institutioner, der gerne vil give sig i kast med udviklingsopgaver. Men problemet hos byggeriets virksomheder er ofte at få øje på mulighederne – og ikke mindst håndtere den ofte komplicerede ansøgningsproces. En mere omfattende og bedre rådgivning vil her kunne gøre en stor forskel. Dette initiativ gennemføres med konsulentfirmaet SMITH som operatør.

Udvikling, afprøvning og dokumentation af bæredygtige løsninger til det byggede miljø. Byggeriet har brug for et ”miljø”, hvor virksomheder kan få inspiration og hjælp til prototypeudvikling, test og 1:1 afprøvning af udviklingsidéer – specielt inden for bæredygtige løsninger. Den store udfordring er at få tænkt afprøvninger ind i en innovationsproces. Håbet er, at initiativet kan medvirke til at skabe bevidsthed og viden hos udviklingsorienterede virksomheder om, hvor og hvordan de kan teste deres løsninger i konkrete innovationsprojekter, lyder det fra Realdania.

Realdania har afsat 38 mio. kr. til gennemførelse af de tre initiativer, der er planlagt til at løbe over de næste 5 år. Derudover er der forudsat medfinansiering fra de deltagende virksomheder.