Innovation skal skabe bedre indeklima i skolen

Innovationsprojekt sætter fokus på indeklima i danske folkeskoler. Målet er at skabe en drejebog for, hvordan man laver en helhedsorienteret skolerenovering
Tekst: 

Hver dag tilbringer børn mange timer i klasselokaler, der har et langtfra optimalt indeklima. Dette til trods for, at Danmarks Tekniske Universitet har påvist, at bedre indeklima kan forbedre indlæring hos skolebørn med op til 15 pct.

– Indeklimaløsninger handler ikke kun om teknik, men i lige så høj grad om adfærd. Det handler om at tænke i kreativ udnyttelse af eksisterende kvadratmeter og om at skabe gode vaner blandt elever og lærere, fortæller proces- og udviklingschef Birgitte Nysom Sandhagen, Bascon.

Det dårlige indeklima skal afhjælpes af projektet “Skolerenovering i en helhed”. Strategisk bygherrerådgiver Bascon er en af partnerne i det store udviklings- og demonstrationsprojekt, der realiseres i partnerskabet Gate 21. Ambitionen er, at resultaterne og erfaringerne fra projektet skal implementeres på flere danske folkeskoler.

Helhedsorienteret tilgang

Skovlunde Skole Nord i Ballerup Kommune er udvalgt som forsøgsskole i det kommende skoleår og danner ramme for udvikling af drejebogen med forskellige indeklimaløsninger.

– Baseret på registreringer af skolens energiforbrug og arealfordeling, brugerinddragelser og indeklimamålinger har vi nu identificeret, hvilke udfordringer og behov der forekommer på skolen i dag. Dem skal vi forsøge at imødekomme på systematisk vis igennem en helhedsorienteret og innovativ tilgang i de kommende løsninger, fortæller ingeniør Lærke Andersen, Bascon.

– At forbedre indeklimaet kræver en helhedsorienteret tilgang, hvor vi metodisk ser på både bygning og brugere. Bascon har stor indsigt i dette næsten antropolog­iske felt, så vi kan finde helt nye løsninger sammen med de øvrige partnere i gruppen, slutter Camilla Raagaard Ernst, programmedarbejder, Gate 21.

Proces- og udviklingschef Birgitte Nysom Sandhagen, Bascon, her på workshop om bedre indeklima på Skovlunde Skole Nord i Ballerup (nr. to fra venstre).

Proces- og udviklingschef Birgitte Nysom Sandhagen, Bascon, her på workshop om bedre indeklima på Skovlunde Skole Nord i Ballerup (nr. to fra venstre).

Om Skolerenovering i en helhed

Projektet har til formål at udvikle helhedsorienterede løsninger til energirenovering af landets folkeskoler med særlig fokus på forbedring af indeklimaforhold.

Skovlunde Skole Nord i Ballerup Kommune blev i 2015 udvalgt som forsøgsskole. Fra august 2016 vil projektets partnere i samarbejde demonstrere forskellige indeklimaløsninger, udvikle en drejebog og måle på effekten af løsningerne.

Permanente indeklimaløsninger forventes at blive implementeret på Skovlunde Skole Nord i sommeren 2017. Erfaringer og resultater fra drejebogen vil stå til rådighed for skoler i hele landet.

Projektet foregår i et samarbejde mellem følgende partnere: Bascon, SBi, AI, Bjerg & Grøndahl, Airmaster, Schneider Electrics, Green Building Council, Danmarks Lærerforening, Ballerup Kommune og Gate 21.