God lyd – en billig investering

Støj stresser, men med akustisk regulering kan risikoen for stress mindskes
Tekst: 

Akustik i skolerne er i fokus. Også hos Saint-Gobain Ecophon, der giver råd og vejledning om, hvordan man som bygherre, arkitekt eller rådgiver kan sikre gode akustiske forhold i skoler, så eleverne får de bedst mulige forudsætninger for at lære og komme godt fra start.

Ifølge virksomheden, så viser en enkel beregning, at akustisk regulering i eksisterende klasselokaler kræver en investering på kun 50 kr. pr. elev pr. år. Er der tale om nybyggeri er prisforskellen på god og dårlig akustik stort set ikke eksisterende. Og den minimale investering er givet godt ud, for støj gør os trætte og uoplagte, hæmmer elevernes indlæring og øger risikoen for stress.

Lokaler egnet til børn

Normalt stiger støjniveauet, når der er gruppearbejde. Men undersøgelsen viser også, at når lokalet bliver lydreguleret og lyden pludselig ikke farer rundt i lokalet, bliver støjniveauet faktisk mindre end ved katederundervisning, fordi eleverne ikke længere behøver at råbe til sidekammeraten for at blive hørt.

Vil man have ro i klassen, skal man ikke råbe højt, men derimod sikre sig, at lokalet er egnet til, at børn kan høre, hvad der bliver sagt.

Støj stresser

En undersøgelse fra Bremen Universitetet i Tyskland viser, at lærernes puls følger støjniveauet i klasselokalet. Stiger støjniveauet, stiger pulsen. Ved en akustisk regulering af lokalet, kan pulsen sænkes med 10 slag pr. minut i gennemsnit og dermed mindske risikoen for stress. Samme undersøgelse viser, at et lavere støjniveau betyder, at 25 pct. af eleverne går fra at føle sig udmattede efter timen til at føle sig oplagte.