Perforerede gipsplader hjælper på akustikken

Dårlig akustik i skolerne giver dårligt arbejdsmiljø for både elever og lærere. Men den dårlige lyd kan fjernes
Tekst: 

Anerkendte akustikere har for Gyproc udført en række målinger på skoler i Norden – målinger, der viser at virksomhedens Gyptone akustiklofter overholder kravene til efterklangstider i bygningsreglementet. En af akustikerne er Bo Mortensen, civilingeniør og partner i virksomheden Gade & Mortensen Akustik A/S.

- Jeg har bl.a. udført nogle målinger på en folkeskole i Næstved, hvor man havde udskiftet loftpladerne med perforerede gipsplader. Her var der ikke problemer med at overholde kravet om en efterklangstid på 0,6 sekunder. Og det selv om der ikke blev ændret i indretningen i øvrigt eller blev opsat lydabsorberende materiale på væggene, fortæller Bo Mortensen.

Indretningen vigtig

Han understreger dog samtidig, at de akustiske forhold i et lokale er helt afhængige af dets indretning.

- Det er ikke nok at tro, at lofterne kan klare det hele. Uanset valg af lofttype, vil man kun kunne opfylde bygningsreglementets lydkrav, hvis der findes en eller anden form for supplerende lydabsorption. Det kan f.eks. dreje sig om møbler, gardiner, opslagstavler m.m.

Er der derimod tale om et tomt lokale uden inventarer, kan kravet ikke efterleves. Så får man, hvad Bo Mortensen kalder et ‘todimensionelt lydfelt’ med gentagne refleksioner af lyden mellem de nøgne vægge.

En god fordeling

I 2008 blev lydkravene skærpet, og det har gjort, at der skal tænkes i lofter på en ny måde.

- Dér hvor man får mest ud af sin absorption er i kanten ude langs væggene, hvor energitætheden er størst. Hvis hele loftet er perforeret, behøver man oftest ikke at hænge mange supplerende akustikplader op på væggene. I princippet skal de bare være der for at slå det todimensionale lydfelt i stykker. Men de skal placeres korrekt. En god fordeling af lydabsorptionen er afgørende, forklarer akustikeren.

Læs mere om gennemsnitsværdier for efterklangstider og absorptionsarealer på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside www.ebst.dk.

Foto: Gausel Skole i Norge.