Akustikloft mindsker formaldehyd

Et godt indeklima kommer ikke af sig selv. Indeklimaet afhænger bl.a. af de materialer, der anvendes til byggeri, og netop kravene til, at der anvendes sunde materialer, vokser betydeligt i disse år. På baggrund af dette har Gyptone udviklet en helt ny type akustiklofter – Gyptone Activ’Air, som aktivt nedbryder formaldehyd i indeluften

- Forbedring af indeklima udgør en stor del af bæredygtigheden. Vi opholder os op imod 80 pct. af tiden inden døre. Derfor er luftkvaliteten, som omgiver os der, hvor vi bor, arbejder og leger, meget vigtig. I uddannelses- og sundhedsmiljøer er der ekstra stor fokus på luftkvalitet, da børn, allergikere og syge er ekstra følsomme overfor dårlig luftkvalitet. Formaldehyd, som er en VOC, er en betydelige kilde til forringelse af luftkvaliteten, siger marketingmanager Nicholas Rasmussen.

 

Patenteret teknologi

- Gyptone Activ’Air er udviklet til at forbedre indeklimaet, ved at reducere efterklangstiden og samtidig forbedre luftkvaliteten indendørs i bygninger såsom børnehaver, skoler og sygehuse. Activ’Air er en patenteret teknologi, der nedbryder formaldehyd til inaktive forbindelser – som dannes inde i gipskernen og ikke er skadelige, siger Nicholas Rasmussen og tilføjer:

- Gyptone Activ’Air bidrager til at opfylde formaldehyd-koncentrationsgrænser defineret af WHO (Verdens sundhedsorganisation). Den høje andel af recirkulært materiale i Gyptone Akustiklofter bidrager til at opfylde kriterierne i Green Buildings certificeringsprogrammer BREEAM, LEED, DGNB og HQE. Disse certificeringsprogrammer vurderer alle en bygnings evne til at opfylde kravet til bæredygtighed, når det gælder dens energi- og vandforbrug, indeklima og byggematerialer, siger Nicholas Rasmussen.

www.gyptone.dk/activair