Byggeriet mangler viden om ledelse

Mangel på højtuddannede i byggebranchen bremser vækst og produktivtet, fremhæver Dansk Byggeri

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at kun 10 pct. af medarbejderne i byggeriet har en videregående uddannelse. Sådan var billedet også i 2001. Hvor der i andre brancher er sket en markant fremgang i antallet at højtuddannede medarbejdere, er udviklingen således stagneret i bygge- og anlægsvirksomhederne.

- Der er betydelige fordele ved at have højtuddannede medarbejdere på lønningslisten. Men bygge- og anlægsbranchen har desværre ikke fået del i det højere uddannelsesniveau. Det er stærkt bekymrende, siger Sidse Frich Thygesen, uddannelses- og arbejdsmarkedskonsulent i Dansk Byggeri.

Uddannelsesniveauet i samfundet hænger nøje sammen med vores evne til innovation, produktivitet og effektivitet. Jo flere højtuddannede, jo bedre kan Danmark klare sig i konkurrencen på de globale markeder.

- Vi kæmper i bygge- og anlægsbranchen med, at der ikke sker en tilstrækkelig stigning i produktiviteten. Og der er ingen tvivl om, at manglen på højtuddannede medarbejdere er en medvirkende årsag til dette problem, mener Sidse Frich Thygesen.

Dansk Byggeri anbefaler derfor, at der bliver oprettet en ny toårig erhvervsakademiuddannelse med selvstændigt optag. En uddannelse, hvor der er fokus på ledelse, kommunikation og planlægning.

- Byggeriet skal blive bedre til at planlægge og styre processer - det må vi jo så også reagere på i uddannelsessystemet. Det er en af mulighederne for at kunne skabe øget indtjening og vækst i virksomhederne. En tilsvarende erhvervsakademiuddannelse findes allerede i brancher som industri, handel og transport, hvor den har vist sig at have stor positiv betydning for at højne effektiviteten og produktiviteten, fortæller Sidse Frich Thygesen.

Og der er et stort behov for uddannelsen. Ifølge en undersøgelse lavet af Dansk Byggeri i 2010 nærmest skriger virksomhederne på medarbejdere med ledelseskompetencer. Hele 83 pct. af bygge- og anlægsvirksomhederne har nu eller fremadrettet behov for en medarbejder, som er uddannet inden for og udelukkende fokuserer på ledelse.