Roskilde Tekniske Skole skal udvides

Der er nu underskrevet en samarbejdsaftale på et forløb med fælles udvikling af projektet, der skal løbe over det næste år

Der er nu underskrevet en samarbejdsaftale på et forløb med fælles udvikling af projektet, der skal løbe over det næste år og resultere i en kontrakt på selve byggeprojektet i efteråret 2024.

”Vi skal nu arbejde sammen med rådgiverne over det næste år, hvorefter vi skal kalkulere en pris, som holder sig inden for budgetrammen. Sammen vil vi skabe det optimale, bygbare projekt inden for de givne rammer,” fortæller Allan Lavrsen, områdedirektør i NCC Byggeri Øst under Building Nordics. ”Trenden går jo i retning af den type samarbejder, og det passer rigtig godt til vores måde at tænke og arbejde på i NCC. Vi arbejder på tværs af forretningen med mange typer af samarbejdsmodeller, der bygger på tillid og åbenhed. Vi er overbeviste om, at det er det, der giver det bedste resultat for alle parter i sidste ende.”

Roskilde Tekniske Skole har valgt at udbyde projektet under overskriften ”Inddragende byggeri” med henblik på at gennemføre deres byggeprojekt med tidlig inddragelse af entreprenøren i forhold til udvikling og realisering af deres projekt inden for en fast budgetramme. De bydende virksomheder har altså konkurreret på løsningsbeskrivelse, organisation og pris for at blive valgt til at indgå i samarbejde om udvikling af projektet med henblik på senere udførelse.

”Med underskrivelsen af aftalen i dag er vi nået et skridt nærmere målet om at få samlet store dele af skolens uddannelsesaktiviteter i Roskilde og skabe et unikt undervisningsmiljø på Musicon, hvor uddannelse og inspirerende læringsmiljøer går hånd i hånd. Vi er klar til at skrive et nyt, stort og vigtigt kapitel af skolens historie,” siger Jesper Østrup, direktør på Roskilde Tekniske Skole.

Samarbejdsformen er en form for partneringsamarbejde, hvor entreprenøren får mulighed for at sætte sit præg på projektet. Det er med til at sikre bygbarhed af det projekterede projekt, og er en fordel også i forhold til de tekniske fag, som bliver stadigt mere komplekse. For eksempel skal ventilationsanlægget forberedes meget tidligt i forløbet, fordi fagentreprenørens projektering af anlægget skal tilbage til rådgiverne, før byggeriet kan færdigprojekteres.

”Fordelen ved det tidlige samarbejde er jo, at vi sammen bliver enige om, hvordan vi løser de forskellige udfordringer i byggeriet,” siger Allan Lavrsen. ”Vi gennemfører risikovurdering og procesoptimering sammen med bygherren, og for os som entreprenør betyder det, at vi kan bringe alle vores erfaringer og kompetencer i spil på det tidspunkt, hvor det giver bedst mening. Vi gør projektet bygbart, og vi kan undervejs i processen beskrive konsekvensen af de beslutninger, der bliver taget.”

De nye bygninger kommer til at indeholde funktioner til bygge- og anlægsuddannelserne med værkstedsfunktioner, teorilokaler, supportfunktioner mm. Herudover skal der etableres en række fleksible værksteds- og undervisningslokaler til blandt andre elektrikere, malere og andre tekniske skolefag.

Første skridt i samarbejdsprocessen er en opstartsworkshop med CCO Arkitekter, der er totalrådgiver på opgaven, Artelia, der er ingeniør, og NCC som hovedentreprenør.

”Over det kommende år skal der projekteres,” siger Allan Lavrsen. ”Vi skal sammen udarbejde projektforslag og udførelsesprojektet, så vi er klar til at sætte spaden i jorden om et år. Det bliver en spændende proces, og vi glæder os.”