Konstruktørernes Dimittendpris uddelt for første gang

Den nyuddannede bygningskonstruktør Rasmus Gandrup fik prisen for i sit bachelorprojekt at have vist en innovativ og undersøgende tilgang til et nyt byggemateriale, CLT-træelementer.

Den nyuddannede bygningskonstruktør Rasmus Gandrup modtog den 24. oktober Konstruktørernes Dimittendpris 2017 i Herning.

Det er første gang, Konstruktørforeningen (KF) uddeler prisen, som blev overrakt på den årlige Konstruktørdag, der afholdes for KF’s medlemmer fem regionale steder i løbet af uge 43.

Prisen, der er etableret af KF i anledning af bygningskonstruktøruddannelsens 50-års jubilæum, består af 10.000 kr. og et års frikontingent i KF. 34-årige Rasmus Gandrup, der er uddannet på Professionshøjskolen VIA University College Aarhus, blev udvalgt blandt seks nominerede dimittender, der hver især var blevet indstillet af deres uddannelsesinstitution på grundlag af det afsluttende bachelorprojekt.

Innovativ tilgang til et nyt byggemateriale

Om baggrunden for, at netop Rasmus Gandrup fik prisen, siger formand for KF Gert Johansen:

-Jeg er utrolig glad for, at Ramus Gandrups afgangsprojekt, er blevet udpeget til at være det bedste af de nominerede projekter til Konstruktørernes Dimittendpris 2017. Hans projekt viser i særlig grad, hvad den moderne konstruktør står for, idet han erstatter et traditionelt konstruktionselement med et innovativt, ret ukendt element og gennemfører alle dele af projekteringen så overbevisende og veldokumenteret, at man ikke er i tvivl om, at hans valg af CLT-massive træelementer (Cross Laminated Timber, red.) er det helt rigtige. Desuden demonstrerer han på elegant vis, at en bygningskonstruktør behersker alle facetter af byggeriet – fra ide og projektering til bygbar udførelse.

Rasmus Gandrup er på flere planer glad for at have fået prisen:

-Jeg er stolt over at modtage Konstruktørernes Dimittendpris og tilmed være den første prismodtager. Jeg håber, at prisen kan være med til at øge fokus på CLT i Danmark, da byggematerialet er bæredygtigt i mange henseender: Det er et godt alternativ til fx beton og giver et bedre arbejdsmiljø, både fordi det er et lettere byggemateriale og derved kræver mindre maskiner til løft og forarbejdning af elementerne, og fordi det ikke støver, når elementerne forarbejdes på byggepladsen. CLT bidrager også til et godt indeklima, fordi konstruktionerne kan ånde. Og sidst, men ikke mindst, har CLT et væsentligt lavere CO2-aftryk end beton, da træ lagrer CO2.

Nomineringer til en ny prisuddeling på vej

Processen med at nominere kandidater til næste uddeling af Konstruktørernes Dimittendpris 2018 går snart i gang.

I alt 16 kandidater kan nomineres til prisen hvert år – to afgangsstuderende fra hver skole. Alle nominerede er samtidig også de lokale vindere af Konstruktørernes Dimittendpris, hvilket vil blive fejret ved dimittendfesterne henholdsvis for vinter- og sommerafgangsholdene. Den næste nationale vinder vil få overrakt Konstruktørernes Dimittendpris 2018 på Konstruktørdagen i uge 43.