KADK lancerer ny kandidatuddannelse for bygningskonstruktører

Nu får bygningskonstruktører mulighed for at tage en kandidatgrad på KADK. På finansloven er der afsat bevilling til en ny forsknings- og praksisbaseret uddannelse

Nu får bygningskonstruktører mulighed for at tage en kandidatgrad på KADK. På finansloven er der afsat bevilling til en ny forsknings- og praksisbaseret uddannelse, som skal styrke bygningskonstruktørernes arbejde med at forbinde arkitektoniske ambitioner, procesforståelse, værdiskabelse, bæredygtige løsninger og bygbarhed.

-Ved at oprette kandidatuddannelsen for bygningskonstruktører i et tværfagligt miljø på KADK ønsker vi at styrke samarbejdet mellem arkitekter og bygningskonstruktører. Med kandidaterne fra den nye uddannelse får byggebranchen en større byggeteknisk viden ind tidligere i processen, og det vil betyde, at den arkitektoniske kvalitet højnes, siger rektor Lene Dammand Lund på KADK (Det Kongelige Danske Skoler for Arkitektur, Design og Konservering).

Behovet for en ny uddannelse understreges i en analyse fra Teknologisk Institut blandt 40 ingeniør-, arkitekt- og entreprenørvirksomheder. Analysen viser, at der særligt i den tidlige formgivningsfase er behov for bygningskonstruktører der kan bidrage med udvikling af bæredygtige byggetekniske løsninger i tæt dialog med den arkitektoniske proces.

Den toårige overbygningsuddannelse fører til titlen Kandidat i Arkitekturens teknologi. Hver årgang bliver på 25 studerende, og uddannelsen forventes at starte i september 2021.

Flere undersøgelser har peget på, at der er store økonomiske gevinster at hente ved et stærkere samarbejde og bedre indbyrdes forståelse i byggeriets leveranceteam.

Der er i dag mere end 12.000 aktive bygningskonstruktører, hvoraf ca. 1.800 er ansat i arkitektvirksomheder. Tidligere har det ikke været muligt at for bygningskonstruktører at tage en kandidatoverbygning med fokus på arkitektonisk teknologi.

-Det er en fordel, at alle i byggeriets værdikæde er så godt uddannet som muligt. Vi har i Danmark et meget højt byggeteknisk niveau, men byggeri bliver stadig mere komplekst – eksempelvis betyder vores ønske om bæredygtighed, at vi skal finde på nye tekniske og håndværksmæssige løsninger. Hvordan det kan gøres til glæde for bygherrerne, skal bygningskonstruktører med speciale i arkitekturens teknologi være med til at finde ud af, siger Jakob Brandtberg Knudsen, der er fagleder på Arkitektskolen på KADK.

Fakta

Hvad: Ny kandidatuddannelse på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

Primært Formål: Uddanne kandidater, som er i stand til at udvikle og projektere nye bæredygtige løsninger i rummet mellem arkitektonisk hensigt, byggeteknik og materialevalg i de tidlige designfaser.

Målgruppe: Uddannede bygningskonstruktører.

Uddannelsens navn: Kandidatuddannelse i Arkitekturens teknologi.

Antal studerende: 25 om året.

Baggrund

I en analyse fra Teknologisk Institut med titlen Bygningskonstruktørers kompetencebehov og efter- og videreuddannelse anbefales det at styrke samfagligheden mellem konstruktører og arkitekter. Det anbefales videre at lave en formel videreuddannelse der binder den arkitektoniske designproces sammen med projekteringen og detailprojekteringen, således, at der opnås bygbar og funktionel arkitektur.