Psykiatrisk Center i Ballerup udbygges

Region Hovedstaden udbygger Psykiatrisk Center i Ballerup med 5.500 kvm

Udbygningen af Psykiatrisk Center i Ballerup er netop igangsat og projektet omfatter en om- og udbygning af akutfunktionen og lukket afsnit samt en række istandsættelsesarbejder og ombygningsarbejder omfattende ca. 3.100 kvm. Der skal opføres ny selvstændig lavenergibygning, på ca. 2.400 kvm, i to etager. Nybygningen kommer til at indeholde et lukket afsnit med 10 enestuer samt en ny akutmodtagelse med 11 sengepladser og tilhørende kontorer, ambulatoriefunktion samt fællesfunktioner. Derudover vil fire eksisterende sengeafsnit blive bygget om til enestuer med eget bad og toilet. Budget er anslået til 105 mio. kr.

Psykiatrisk Center Gentofte og Psykiatrisk Center Ballerup er netop blevet fusioneret under navnet Psykiatrisk Center Ballerup. Det fusionerede Psykiatrisk Center Ballerup vil dække de to centres samlede optageområde. Centret vil fortsat  varetage almen psykiatrisk behandling ved indlæggelse og en bred vifte af ambulante tilbud.

Derudover vil centret tilbyde behandling i en række specialiserede funktioner så som bl.a. Klinik for spiseforstyrrelser, Klinik for traumatiserede flygtninge, Landsfunktion for døvepsykiatri og Klinik for affektive lidelser m.fl. Centret vil de næste 2-3 år stadig være placeret på de to nuværende matrikler i Gentofte og Ballerup, samt i de eksisterende distriktspsykiatriske centre.

I løbet af ca. 3 år bygger Region Hovedstadens Psykiatri nye rammer for såvel den døgnbaserede som den ambulante psykiatri på matriklen i Ballerup. Herefter samles begge enheder i Ballerup.

Site A/S forestår arkitektrådgivningen, mens Henrik Larsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S og Anders Christensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S varetager ingeniørydelserne, som rådgiver for totalentreprenøren. Byggearbejdet udføres som totalentreprise af Einar Kornerup A/S.