Syd Energi bygger nyt domicil

Syd Energi i Esbjerg vil opføre nyt domicil, der reducerer energiudgifter med 29 procent og CO2-udslip med 94 procent

Syd Energi i Esbjerg vil opføre et nyt hovedkontor, der skal afløse trange og utidssvarende bygninger på Ravnevej m.m., reducere energiudgifter og CO2-udslip med over 90 % og ikke mindst skabe rammerne for fremtidens vækst, med bl.a. et innovationscenter, der skal understøtte iværksættere, der udvikler produkter og/eller ideer inden for energiområdet. Det nye hovedkontor skal have plads til 321 medarbejdere, på i alt små 11.000 kvm. Det nye hovedkontor skal ligge i Esbjerg N, på den tomme grund ved siden af Cocio og foran Lyshøjen:

- Jeg er meget glad for, at bestyrelsen har bedt os om at sætte gang i byggeriet af det nye hovedkontor, som vi håber, kan blive et fyrtårn i Energimetropolen Esbjerg. Vi vil under alle omstændigheder have langt bedre mulighed for at tiltrække medarbejdere fra både Danmark og udlandet. Det vil gøre os langt bedre i stand til at udvikle vores forretningsområder, og så vil den mindre spredning af vores organisation skabe mere synergi og fællesskab, forklarer Niels Duedahl, adm. direktør i Syd Energi.

Der vil blive lagt op til at bygge et nul-energihus, hvor de mange alternative energikilder på én og samme tid skal forsyne bygningen, signalere bæredygtighed over for omgivelserne og præsentere teknologierne inde i bygningen. Byggeriet rummer endvidere nogle store miljømæssige og økonomiske besparelsesmuligheder. Energiudgifterne forventes således at blive reduceret med 1.100.000 kr. om året, svarende til en reduktion på 92 procent. Ligeså forventes CO2-udslippet at blive reduceret. Her drejer det sig om en forventet reduktion fra 880 ton CO2 om året og helt ned til 50 ton CO2, hvilket svarer til en reduktion på ca. 94 procent.

I tilknytning til det nye hovedkontor vil der blive etableret et 500 kvm stort innovationscenter, der skal understøtte opstarten af nye virksomheder, der udvikler produkter og/eller services på energiområdet.

- Jeg forventer mig meget af det nye innovationscenter. Det kan blive en katalysator for mange nye energivirksomheder her i regionen, og for Syd Energi kan det bidrage til et sprudlende fagligt miljø, ligesom det kan være med til at udvikle vore forretningsområder, fortæller Jens Bahne Jørgensen, bestyrelsesformand i Syd Energi.