VLA tegner nyt domicil til Mærsk

Vilhelm Lauritzen Arkitekter tegner nyt domicil til Mærsk Drilling og Mærsk Supply Service på Lyngby Hovedgade

Det nye domicil til Mærsk Drilling og Mærsk Supply Service, som Vilhelm Lauritzen Arkitekter tegner for Sjælsø Gruppen, får en fremtrædende placering på Lyngby Hovedgade og omfatter ca. 12.000 kvm kontorarealer samt 10.000 kvm parkeringskælder i to niveauer.

Claus V. Hemmingsen, adm. direktør i Mærsk Drilling og medlem af A.P. Møller Mærsk Executive Board, udtaler:

-Vores nye domicil, som Sjælsø bygger til os, vil være en moderne, lys og dynamisk bygning, der har alle de vigtige funktioner for et moderne arbejdsliv og samtidig understøtter vores voksende forretninger.

Projektet, der udformes i en enkel nordisk stil, er udformet omkring et centralt placeret atrium, som henter lys ind i bebyggelsens midte og skaber et sammenhængende og gennemlyst kontormiljø, indrettet med en stor grad af fleksibilitet i anvendelse og udformning.
Kontorarealerne har alle kort afstand til det centrale atrium og placeres alle ud til bygningens facader. Derved etableres optimale dagslysforhold for samtlige Mærsk-ansatte og gæster.

Al ankomst og adgang til det samlede domicil foregår i stuen på en logisk, sikker og overskuelig måde. Hér placeres, udover receptions- og ankomstområder, ligeledes organisationens support og fællesfunktioner samt områder som kantine og mødecenter, som dermed er let tilgængelige for husets gæster og ansatte.

Bebyggelsens ydre hovedmotiv udgøres af fem murede bygningskroppe, sammenbundet af lettere ”mellembygninger” med tilbagetrukne glasfacader. Herved dannes en serie af grønne gårdhaver og imødekommende ankomst rum. Bygningen terrasserer med et stigende etageantal fra 3 etager mod syd til 5 etager mod nord. Ved at bygge lavt i mødet med boligbebyggelsen mod syd respekteres den eksisterende bebyggelsesskala. Samtidigt forstærkes det arkitektoniske udtryk gennem en gradvis forøgelse af etageantallet fra 3 etager mod syd til 5 etager, som det højeste, mod nord.

Bygningen udføres i lavenergiklasse 2015 og forventes at stå klar primo 2015.