Mega kontorejendom undervejs i Aalborg

En 10.000 kvadratmeter stor kontorejendom er under opførelse på Østre Havn centralt i Aalborg af A. Enggaard - med advokatfirmaet HjulmandKaptain som lejere på husets to øverste etager

Omdannelsen af Østre Havn i Aalborg - fra industriområde til et moderne, centrum- og fjordnært byområde - er i fuld gang. 150.000 kvadratmeter, der grænser op til Musikkens Hus i vest og havnebassinet og den gamle værftsbygning i øst, bebygges med en blanding af lejligheder, ungdomsboliger, kontorer og erhverv.

I disse dage graves ud til det, der bliver områdets største bygning. Det er et kontordomicil, der i første etape bliver på 10.000 kvadratmeter med mulighed for udbygning med yderligere 7.000 kvadratmeter. Bygningen er tegnet af Friis & Moltke og får en markant placering ud til Nyhavnsgade mod syd og havnebassinet på Østre Havn og Limfjorden mod nord:

- Kontordomicilet er det fjerde ud af otte planlagte byggerier på Østre Havn og er så langt det største. Det bliver en markant og spektakulær seks etages kontorbygning med fuld p-kælder, og der er kælet for alle detaljer – blandt andet både arkitektonisk og energimæssigt, forklarer adm. direktør Asger Enggaard fra A. Enggaard, der både er bygherre og entreprenør.

Arkitekturen bliver særegen blandt andet med store fjordvendte glasfacader mod nord, og der anvendes forskellige nye energibesparende løsninger blandt andet fjordkøling.

Flere hundrede personer får sin daglige gang i huset, og cirka en tredjedel af bygningen kommer til at huse et af Jyllands største advokatkontorer. Det er HjulmandKaptain, der netop har indgået en lejekontrakt omfattende kontordomicilets to øverste etager på ca. 3.500 kvadratmeter. Herved flytter advokatvirksomheden sit hovedkontor med 60 medarbejdere fra Badehusvej, hvor stifter Anders Hjulmand oprindelig startede sin del af virksomheden, til Østre havn. Virksomheden har over flere omgange udvidet på sin nuværende adresse, men nu er pladsen blevet for trang:

A. Enggaard er i øjeblikket i tæt forhandling med flere andre interesserede lejere og forventer inden for kort tid at have 80% af bygningen lejet ud. De nye lejere får fælles hovedindgang, kantinefaciliteter og øvrige fællesfunktioner i stueetagen, og bygningens nordvendte facade åbnes op mod havnebassinet og Limfjorden. Bygningen er klar til indflytning i sommeren 2016.

 

Fakta om Østre Havn og kontordomicilet:

Østre Havn er et nyt byområde på 150.000 kvadratmeter øst for Aalborg centrum. A. Enggaard ejer området og planlægger otte større byggerier.

Kontordomicilet er det fjerde byggeri og er en stor kontorbygning på 10.000 kvadratmeter med mulighed for udbygning med yderligere 7.000 kvadratmeter. Huset får seks etager samt fuld p-kælder. ”Ryggen” af huset vender mod Nyhavnsgade mod syd og havnebassinet og Limfjorden mod nord.

Bygherre: Østre Havnepromenade / A. Enggaard

Entreprenør: A. Enggaard

Arkitekt: Friis & Moltke

Rådgiver: Niras