Stjernen på Marmormolen åbner

I dag åbner FN’s generalsekretær Ban Ki-Moon 3XN’s stjerneformede FN-by på Marmormolen, der er skabt med reference til både Københavns havn og FN’s identitet

 3XNs design til FN’s nye regionale hovedkvarter på Marmormolen i Københavns Nordhavn er skabt med udgangspunkt i FN’s ønske om en bygning, som klart udtrykker organisationens virke og værdier. Således afspejler arkitekturen en organisation, hvor de enkelte FN-enheder arbejder selvstændigt, effektivt, professionelt, samtidig med, at de alle er forankret i en fælles værdisæt: ’delivering as one’.

Fra oven er den ottetakkede stjerneform et tydeligt pejlemærke, der ligesom FN, rækker ud mod alle verdenshjørner. Ligesom de omkringliggende rustne molekanter, har FN-byen en rødbrun base, hvorfra bygningen rejser sig med reference til de elegante hvide skibe, som præger denne del af Københavns havn.

Beliggenheden på en kunstig ø sikrer, at bygningen er naturlig afskåret fra sine omgivelser, samtidig med, at den bevarer en høj grad af synlighed både fra byen og fra vandet.

Bygningen har en facade bestående af hvide perforerede aluminiumsskodder, som er udviklet af 3XN og entreprenøren Pihl specielt til FN-byen. Skodderne sikrer solafskærmning, uden at blokere for ind- og udkig. Da facaden er inddelt i moduler af tre meters længde er det muligt for den enkelte medarbejder selv at styre solafskærmningen fra sin computer. Resultatet er et forbedret indeklima for de ansatte, og en bygning, hvis foranderlige facade, vidner om et hus fuld af liv og dynamik.

I stjernens centrum strækker et atrium med ovenlys sig op igennem hele bygningen og forbinder foyeretagen, hvor fællesfunktionerne er placeret, med kontorniveauerne, hvor de forskellige FN-organisationer fordeler sig.

Symbolsk rumskulptur

Fra atriet går den centrale trappe, der, som et nexus, binder alle husets niveauer og funktioner sammen. 3XN har skabt trappen som en markant rumskulptur, der skal ses som et symbol på FN’s arbejde med at skabe dialog, interaktion og positive møder mellem mennesker i alle dele af verden. Rent praktisk inspirerer den skulpturelle form også til at FN’s ansatte får lyst til at bevæge sig på trappen og rundt i bygningen, og dermed danner den grundlag for dialog, samarbejde og uformelle møder i mellem de forskellige FN-enheder.

En åben rumorganisation i såvel fællesrum som på kontorniveauer, giver optimal mulighed for en fleksibel indretning, der imødekommer både interaktion, videndeling og individuel fordybelse. Bygningen er udformet, så det sikres, at alle arbejdspladser har den samme gode kvalitet mht. dagslys og indeklima. Endelig er arbejdsmiljøet yderligere højnet gennem adgang til udendørs terrasser og grønne rekreative områder.

Bæredygtighed

FN Byen forventes at blive en af Danmarks mest energivenlige bygninger. Bæredygtigheden er tænkt ind i alle aspekter af bygningen, og inkluderer bl.a. følgende løsninger:

Luftkvalitet - Bygningen er designet til at reducere brug af kemikalier og forurenende materialer i byggefasen og i den daglige brug af bygningen. Bygningen ventileres alene af filtreret luft udefra. Dette sikrer, at der kun er ren og frisk luft i bygninger og er samtidig med til at sikre et godt indeklima med en passende luftfugtighed.

Solceller - Der er installeret flere end 1400 solpaneler på taget af bygningen. Solcellerne bidrager til at nå målsætningen om at producere vedvarende energi i bygningen. Med en forventet produktion på 297.000 kWh/år vil solcellerne reducere behovet for at bruge strøm fra elnettet betragteligt.

Havvandskøling - Koldt havvand bliver pumpet ind i bygningens kølesystem, hvilket gør brug af strøm til nedkøling stort set overflødig.

Genbrug af vand - Innovative forstøvere er installeret i vandhaner i køkkener, på toiletter og i brusekabiner i hele bygningen. Det nedsatte gennemløb i hanerne reducerer vandforbruget. I tillæg hertil opsamler rør på bygningens tag næsten 3 mio. liter vand om året, hvilket næsten er nok til skyl i alle bygningens toiletter uden brug af vand fra den kommunale vandforsyning.

Solafskærmning - Sofistikerede solafskærmning på bygningens facade bruges til at opfange eller lukke solens varme ude, og til at sikre et behageligt indeklima.

Solreflekterende tagpap - Taget på bygningen er belagt med en hvid og genanvendelig membran fremstillet af bæredygtige materialer. Den miljøvenlige belægning reflekterer sollyset og mindsker dermed opvarmning af bygningen.

FN-byen er registreret som energiklasse 1-byggeri, hvilket betyder, at det bruger mindre end 50 KwH pr. m2 pr. år. Bygningen er desuden registreret til at modtage den internationale bæredygtighedscertificering LEED Platinum for sit arbejde med vandforbrug, klima og energi. FN Byen modtog i 2012 den prestigefulde pris ”Green Building Award”, som uddeles af Europa Kommissionen.

Fakta

Byggeriet af FN-byens første del blev overleveret til FN d. 1. januar i år og huset er nu taget i brug. Byggeriet af FN-byens anden del er fortsat i gang og afleveres 1. januar 2014. Den officielle indvielse finder sted d. 4. juli 2013 og har deltagelse af FN’s Generalsekretær, Ban Ki-Moon.

Bygherre: FN Byen p.s. / By & Havn

Arkitekt: 3XN

Ingeniør: Orbicon a/s

Landskab: Schønherr

Entreprænør: Pihl A/S

Interiør Design: PLH / UN Common Services

Færdiggørelse: Fase 1: Dec 2012. Fase 2: Dec 2013

Størrelse: 45,000 m2 kotor og fællesfaciliteter + 7,000 kvm arkiv og øvrige faciliteter

Kapacitet: 1700 ansatte

Læs desuden præsentationen af byggeprojektet i magasinet Byggeplads.dk og her på web`en:

http://www.byggeplads.dk/byggeri/domicil/fn-byen