Ventilationssystem uden kanaler

Novencos impuls­venti­lations­system til parkeringskældre optager mindre plads og giver besparelser på driften
Tekst: 

- I 1994 var Novenco de første til at designe et impulsbaseret ventilationssystem til parkeringsanlæg. Som opfinder af systemet har vi sat nye standarder for ventilationssystemer uden kanaler til parkeringsanlæg over hele verden. Kontrolsystemet består af en kombination af detekteringssystemer, kontrolpanel og et passende antal impulsventilatorer. Kombineret med friskluft- og udsugningsventilatorerne sikrer dette en balanceret luftgennemstrømning, der giver et sundt og sikkert miljø, siger John Boss, salgsdirektør hos Novenco.

Fleksibelt impulsprincip

Systemet bruger impulsprincippet – impulsventilatorer, der tilfører luft med relativt høje lufthastigheder og inducerer luft fra omgivelserne for at undgå opbygningen af giftige CO-koncentrationer. Der induceres luft fra alle luftlag i parkeringsarealet, hvilket fjerner behovet for udsugningspunkter i de nedre og øvre lag.

- Det er ikke nødvendigt med store, fremtrædende ventilationskanaler. Dette gør løsningen ideel, i forbindelse med istandsættelse af eksisterende bygninger eller kældre. Impulsventilatorerne tager desuden kort tid at installere og kan placeres fleksibelt, siger John Boss.

Da der ingen ventilationskanaler er, reduceres det nødvendige ventilationstryk, og det gør det muligt at benytte ventilatorer med betydeligt mindre motoreffekt.

Sparer energi

Når det gælder CO-ventilation, opererer impulsventilatorerne ved lav hastighed, der kun kræver 150 W, hvilket resulterer i betydelige energibesparelser.

Novencos impulsventilationssystem opfylder alle krav til CO-ventilation og udsugning af røg i tilfælde af brand. Systemet tilbyder desuden i de fleste tilfælde funktioner, der ikke er mulige ved traditionelle kanalsystemer – så som zoneopdeling af parkeringsanlægget, hvor kun ventilatorerne i den aktuelle zone med forhøjet CO-niveau starter.

Alle impuls- og aksialventilatorer er testet og højtemperatur-certificeret til klasserne F200/F300/F400 i henhold til EN 12101 del 3.