Sundt indeklima med nye enkle midler

Firmaet Renergi lancerer et nyt ventilationssystem med varmegenvinding, der kan fungere uden rørføring og ikke kræver plads i et teknikskab

Nu bliver det meget enklere at skabe et godt og sundt indeklima i de danske boliger.

Firmaet Renergi lancerer nemlig et ventilationssystem med varmegenvinding, der kan installeres uden rørføring og uden krav om plads i et teknikskab, og som fungerer på en helt ny måde med intelligent styring via sensorer. Samlet set giver det lettere projektering, enklere montage, energibesparelser i driften og minimerer vedligeholdelsen.

Nyheden hedder 'freeAir' og består af et hovedmodul (freeAir 100) til indbygning i ydervæggen samt et suppleringsmodul (freeAir plus) til montage i indervægge, når og hvis systemet skal udbygges til flere rum. Det er alt, hvad der kræves. Hvis der i boligen er rum med et særligt stort udluftningsbehov, kan der suppleres med speciel rørløsning til netop dette rum.

En anden nyhed ved 'freeAir' er den intelligente behovsstyrede virkning. Hele otte sensorer opsamler alle relevante data om luftkvaliteten (CO2-indhold, fugt, temperatur og tryk), og på basis heraf regulerer systemet automatisk frisklufttilførslen efter behov. Denne styring minimerer energiforbruget til driften, fordi anlægget kun arbejder, når der er behov. Det gennemsnitlige energiforbrug er således kun på 4 watt.

Systemet sikrer en grundig og løbende udskiftning af luften i hele boligen, og pollen og finstøv holdes effektivt ude med den nyeste filterteknologi. Varmetabet er minimalt, fordi den integrerede varmeveksler genvinder omkring 90 procent af varmen i udsugningsluften.

'freeAir' er velegnet til såvel nybyggeri som eksisterende boliger og er et decentralt ventilationssystem, hvilket vil sige, at det udelukkende fungerer i den enkelte bolig og ikke er en del af en fællesløsning til flere lejligheder. Der er derfor ingen udgifter til etablering og vedligeholdelse af brandspjæld mellem lejlighederne. Det decentrale system betyder også, at den enkelte boligejer selv kan beslutte at investere i indeklimaet - uden nødvendigvis at skulle involvere ejerforeningen.

'freeAir' ventilationssystemet er godkendt til brug i passivhuse og opfylder de højeste krav i henhold til EU's energimærkningsregler, nemlig A+. I Tyskland er 'freeAir' endvidere præmieret for kosteffektiv ventilation og har modtaget prisen 'ICONIC AWARD 2019' for innovativ arkitektur og design.

Det nye ventilationssystem fremstilles af den tyske virksomhed BluMartin, og Renergi i Jægerspris har agenturet på 'freeAir' på hele det danske marked.