Ventilation og varme i firma fusioneres

Den 1. juni sammenlægger koncernen BG Group sine afdelinger for ventilation og biovarme under det nye navn BG Termic Plus

Den 1. juni sammenlægger koncernen BG Group sine afdelinger for ventilation og biovarme under det nye navn BG Termic Plus. Målet er klart: at kunne tilbyde markedet samlede, skræddersyede ventilations- og varmeløsninger, der bidrager til større energioptimering.

Vinden blæser mod skærpede krav til energivenlige indeklimaløsninger – en udvikling, der ikke mindst er blevet fremskyndet af Danmarks nye klimalov, der skal sikre en CO2-reduktion på 70 procent frem til 2030.

Koncernen BG Group med Byggros Holding A/S som administrerende selskab ser derfor et stort markedsbehov for skræddersyede og energieffektive løsninger inden for ventilation og biovarme. Den 1. juni træder en større ændring i organisationen således i kraft: BG Biovarme, der er specialister i rådgivning og dimensionering af grønne varmeløsninger, lægges sammen med ventilationsafdelingen i BG Burcharth under det nye navn BG Termic Plus.

Adm. direktør hos BG Group, Anders Kjeld, forklarer baggrunden for sammenlægningen:

- Der er en stor synergi mellem vores ventilations- og biovarmeløsninger. Det er to afdelinger, der først og fremmest arbejder mod samme mål, nemlig energioptimering. Også på et rent teknisk plan er der tale om løsninger, der ligger tæt op ad hinanden, da vores ventilationssystemer netop er baseret på effektiv luftudskiftning gennem en omfordeling af varme og kulde. Med det nye BG Termic Plus kan vi derfor udnytte vores ressourcer bedre og optimere den videndeling og store knowhow, vi sidder på inhouse – til gavn for vores kunder.

Anders Kjeld ser desuden et stort overlap mellem de to afdelinger ud fra en kundebetragtning:

- Der er et stort sammenfald i kundesegmenterne for henholdsvis vores ventilations- og varmeløsninger. Kundeprofilen for begge produkttyper er både projekterende og udførende og tæller blandt andet ventilationsfirmaer, store entreprenørvirksomheder samt VVS-, tømrer- og elektrikerfirmaer. Eksempelvis gør mange VVS-firmaer brug af vores varmeløsninger såsom træpillefyr, varmefyr og biomassefyr – og for disse virksomheder vil det ofte kunne være relevant også at tilbyde deres kunder ventilationssystemer. Kort sagt mener vi altså, at vores kunder kan opnå stor værdi ved at tænke i ventilations- og varmeløsninger som et samlet hele.

Specialister skal sikre rådgivning på højt niveau

For Lennart Pedersen, salgsdirektør hos BG Termic Plus, er et vigtigt mål med den nye organisationsstruktur at kunne tilbyde rådgivning i tråd med bestemmelserne i BR18:

- Bygningsreglementets krav til energivenlig ventilation og varme bliver højere og højere. Projektering og drift af ventilations- og varmeløsninger skal ske under BR18’s skærpede minimumskrav til varmegenvinding, lufttransport, måling af elforbruget m.m., siger Lennart Pedersen og afslutter:

- Med vores sammenlægning opruster vi dermed ikke kun vores leverancer, men i lige så høj grad vores kunderådgivning. Ved at samle specialisterne inden for ventilation og varme kan vi tilbyde markedet rådgivning på højt niveau med fokus på skræddersyede, energieffektive varme- og ventilationsløsninger, der overholder bestemmelserne i BR18. Det ser vi som et enormt vigtigt indsatsområde, da det i sidste ende bidrager til et grønnere samfund og bedre CO2-regnskab.


Foto: Anders Kjeld, adm. direktør hos BG Group (t.v.), og Lennart Pedersen, salgsdirektør hos BG Termic Plus (t.h.).