Ventilation kan forebygge smittespredning

Ud over at holde afstand kan ventilation og desinfektion af rumluft i offentlige bygninger og transportmidler bidrage til at forebygge luftbåren smitte, skriver DTU-forsker i en ny analyse.

Både mekanisk ventilation og udluftning med åbne vinduer kan bidrage til at nedbringe risiko for luftbåren spredning af smitte, særligt i offentlige bygninger, såsom kontorer, institutioner, butikker og restauranter, samt offentlige transportmidler, såsom busser og tog. Det skriver professor Arsen Krikor Melikov fra DTU i en ny analyse, hvor han også beskriver en række tiltag vedr. ventilation, der kan bidrage til at mindske luftbåren smitte.

Det drejer sig bl.a. om øget ventilation og brug af rumluftrensere med effektive filtre og indbygget bakteriedræbende UV-lys. Herudover er det vigtigt at undgå recirkulation af rumluft, da det kan medvirke til at sprede virus rundt i bygninger. I bygninger med naturlig ventilation er det vigtigt at åbne vinduerne, når det er muligt.

”Øget tilførsel af frisk udeluft i bygninger, busser og tog fortynder virusbelastede, luftbårne partikler og reducerer dermed risikoen for luftbåren smittespredning, dog afhængigt af de specifikke ventilationsforhold. Ofte kan det gøres med enkle tiltag og uden de store omkostninger,” siger Arsen Krikor Melikov.

Begræns brugen af bordventilatorer

Nu, hvor det er sommer, er det relevant at være særligt opmærksom på bordventilatorer, mener Arsen Krikor Melikov. Generelt vil brugen af bordventilatorer øge blandingen af den udåndede luft med rumluften, og det vil øge risikoen for luftbåren smitte, når personer sidder tæt på hinanden.

Ifølge Arsen Krikor Melikov bør man derfor begrænse brugen af bordventilatorer eller holde en afstand på mere end 2 meter til personer, der bruger bordventilator, samt undgå at sidde i direkte blæseretning. Dette kan fx opnås ved at placere arbejdspladser med indbyrdes forskydning.

WHO anerkender muligheden for luftbåren smitte

Debatten om risiko for luftbåren smitte med coronavirus er blusset op, efter at professor Arsen Krikor Melikov sammen med flere end 200 danske og internationale forskere skrev et åbent brev, hvor de opfordrer Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og andre myndigheder til at anerkende muligheden for, at coronavirus også kan smitte via små, luftbårne partikler, der kan hænge i luften i længere tid og kan sprede sig over flere meter indendørs.

WHO og andre myndigheder har hidtil sagt, at COVID-19 hovedsageligt spredes med store dråber fra næse og mund og ved fysisk kontakt mellem enkeltpersoner, men nu anerkender WHO muligheden for luftbåren smitte med COVID-19.