Fond vil gøre erhvervs-elever grønnere

Pulje på 50 mio. kr. fra Villum-fonden skal give erhvervsskolerne mulighed for at tilpasse deres uddannelser til bæredygtighed og grøn omstilling

Kim Sejr, journalist

Den grønne omstilling og fokus på bæredygtighed vil påvirke alle brancher i dansk erhvervsliv. Her er viden om både grønne teknologier, bæredygtige materialer og energioptimering helt afgørende. Den viden får erhvervsskolerne nu mulighed for at styrke, så eleverne kan bidrage til et bæredygtigt samfund på deres fremtidige arbejdspladser - med en pulje på 50 mio. kr. fra Villum-fonden, hedder det i en meddelelse.

Sidste år kortlagde en gruppe faglige udvalg med støtte fra Undervisningsministeriet, hvilke kompetencer, der er brug for at udvikle blandt unge på de danske erhvervsuddannelser, hvis Danmark skal indfri sine klimaambitioner.

Undersøgelsen viste, at der er behov for at styrke de unges viden og kompetencer på en række centrale områder for at imødekomme fremtidens kompetencebehov og forberede de unge på at indgå i et bæredygtigt og grønt arbejdsmarked. Det gælder fx nye teknologiske løsninger, regler, krav og certificeringer samt elektrificering, digitalisering og energioptimering, skriver Villum-fonden.

Grønnere EUD

Derfor åbner Villum Fonden nu en ny pulje, ”Grønnere EUD”, der giver erhvervsskolerne mulighed for at søge midler til at styrke uddannelser inden for områderne Teknologi, byggeri og transport samt Fødevarer, jordbrug og oplevelser.

”Danmark har brug for dygtige, engagerede og miljøbevidste unge håndværkere. Med den nye pulje giver vi erhvervsskolerne mulighed for at tilpasse deres uddannelser til bæredygtighed og grøn omstilling på det danske arbejdsmarked. Erhvervsskolerne kan både søge midler til at justere de eksisterende uddannelser og til at udvikle helt nye undervisningsforløb eller måske særlige grønne linjer. Og vi ser meget gerne, at ansøgningerne omfatter innovative samarbejder om undervisningen mellem skoler og virksomheder, for det er der i høj grad brug for,” fortæller Agi Csonka, programdirektør i Villum Fonden.

En bred vifte af erhvervsuddannelser

Den nye pulje på i alt 50 mio. kr. henvender sig til uddannelser med en høj grad af naturvidenskabeligt og teknologisk indhold. På erhvervsskolerne gælder det uddannelser inden for området Teknologi, byggeri og transport og inden for Fødevarer, jordbrug og oplevelser. På uddannelserne går der op mod 50.000 elever, som uddanner sig til alt fra fx tømrer og elektriker til landmand og værktøjsmager.

Puljen Grønnere EUD er blevet til i samarbejde med centrale aktører fra erhvervsuddannelsesområdet. Puljen supplerer Villum Fondens øvrige klimabevillinger på uddannelsesområdet, fx projekterne ”Grøn Smed”, ”Klimasmart – Bæredygtigt byggeri” og ”EUD redder klimaet”. Erfaringer herfra er også indgået i arbejdet med at opsætte rammer og kriterier for den nye pulje.

Fakta om ”Grønnere EUD”

Puljen åbner den 15. april 2024

Deadline for ansøgninger er 15. august 2024

Der kan søges om maksimalt otte mio. kr. til projekter, der løber i op til fem år. Budgetrammen er 50 mio. kr.

Puljen hører under Villum Fondens uddelingsområde Børn, unge og science.